Nachádzate sa tu

Ako ste nám doteraz 2% pomohli

Získané 2% daní z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré ste nám doteraz poukázali, sme použili na bežnú prevádzku nášho poradenského centra, na financovanie poskytovania pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a na rozvoj nášho detského programu, ktorého cieľom je pomáhať deťom našich klientiek prekonať dôsledky násilia, ktorého boli svedkami, alebo ktoré priamo zažili.

Podpora získaná z 2% daní z príjmov, ktoré ste nám poukázali, dosahovala v jednotlivých rokoch výšku do 80 000 SKK (cca 2655 EUR), ktoré sme využili na dofinancovanie nákladov na bežnú prevádzku nášho poradenského centra. V roku 2007 nám spoločnosť U.S.Steel Košice, s.r.o. poukázala viac ako 400 000 SKK (viac ako 13 300 EUR), prostredníctvom ktorých sme mohli financovať poskytovanie podpory a pomoci ženám a ich deťom. Zároveň nám táto čiastka pomohla spustiť nový program pre mamy a deti. Tento program je zameraný na posilnenie vzťahu medzi mamou a dieťaťom, ktorý je mnohokrát narušený prežitým násilím.

Veríme, že možnosť poukázať časť daní z príjmov občianskym združeniam a neziskovým organizáciám na Slovensku nezanikne a že budeme mať naďalej vašu dôveru.