Nachádzate sa tu

10. december

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV

10. decembra ľudia a štáty na celom svete oslavujú výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948). V tento pamätný deň modernej histórie sa národy sveta pokúsili raz a navždy pochovať hrozbu genocídy, ktorú spôsobila Druhá svetová vojna. Všeobecná deklarácia ľudských práv bola jedným z prvých veľkých úspechov OSN a stala sa základným východiskom pre mnoho právne záväzných medzinárodných dokumentov, ktoré boli prijaté neskôr. Rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217A (III) bola Všeobecná deklarácia ľudských práv vyhlásená za základný štandard, ktorý je potrebné dosiahnuť pre všetkých ľudí a všetky národy s tým, aby mal každý orgán štátu vždy na pamäti túto deklaráciu a vzdelávaním sa usiloval presadzovať rešpektovanie ľudských práv a slobôd.

Organizácie a jednotlivci využívajú Medzinárodný deň ľudských práv ako príležitosť nielen na pripomenutie si podpísania tohto historického dokumentu, ale aj na podporu princípov, ktoré reprezentuje. Podľa slov bývalej Vysokej komisárky pre ľudské práva, Mary Robinson, je Medzinárodný deň ľudských práv „príležitosťou ukázať, že princípy Všeobecnej deklarácie ľudských práv nie sú teoretické, ani abstraktné.“

ZDROJ: Oficiálna webová stránka svetovej kampane 16 dní aktivizmu:

http://16dayscwgl.rutgers.edu