Ak poznáte ženu, ktorá zažíva násilie

  1. Pokúste sa so ženou o jej situácii hovoriť. Ak rozhovor odmietne, rešpektujte to a uistite ženu, že sa na vás môže obrátiť, keď sa bude chcieť porozprávať.
  2. Dôverujte tomu, čo žena hovorí a nespochybňujte jej skúsenosť.
  3. Povedzte jej, že za násilie nenesie vinu ona a nikto nemá právo sa k nej správať násilne.
  4. Vyjadrite žene podporu.
  5. Opýtajte sa ženy čo potrebuje a ponúknite jej pomoc.
  6. Pomôžte jej vyhľadať užitočné informácie o násilí páchanom na ženách a o možnostiach pomoci.
  7. Podporte ženu v jej rozhodnutiach a nevnucujte jej svoje riešenia.
  8. Skúste so ženou hovoriť o jej bezpečí a o tom, čo ho môže v situácii násilia zvýšiť.
  9. V záujme bezpečia ženy, robte iba tie kroky, na ktorých sa s ňou dohodnete.
  10. V prípade priameho ohrozenia života alebo zdravia ženy volajte políciu na čísle.