UMLČANÉ SVEDKYNE

Umlčané svedkyne sú spomienkou na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi súčasnými či bývalými manželmi a partnermi v dôsledku dlhodobého násilia a nenašli zo strany spoločnosti pomoc, podporu a ochranu. Výstava v počas 16 dní kampane v roku 2010 putovala Košicami, bola prezentovaná na viacerých miestach. Hosťovali ju aj verejné a štátne inštitúcie, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti násiliu páchanému na ženách.