Dôležité dátumy

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA ZA ODSTRÁNENIE NÁSILIA PÁCHENÉHO NA ŽENÁCH

25. november bol vyhlásený za Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách na prvom feministickom zhromaždení pre Latinskú Ameriku a Karibskú oblasť, ktoré sa konalo v Bogote, v Kolumbii, od 18. do 21. júla 1981. Tieto zhromaždenia sú feministické konferencie v Latinskej Amerike, ktoré sa konajú každé 2 – 3 roky vždy v inej z krajín Latinskej Ameriky. Sú zamerané na výmenu skúseností a reflexiu stavu ženského hnutia. Na prvom feministickom zhromaždení ženy systematicky kritizovali všetky formy rodovo podmieneného násilia od násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch až po znásilnenie a sexuálne obťažovanie a systémové násilie páchané štátmi vrátane mučenia a týrania žien uväznených z politických dôvodov. 25. november si vybrali ako spomienku na brutálnu vraždu sestier z Mirabal (Patrie, Minervy a Marie Teresy), ku ktorej došlo 25. novembra 1960 v Dominikánskej republike a ktorú mal na svedomí diktátorsky režim Rafaela Trujilla. V roku 1999 OSN oficiálne vyhlásila 25.november za Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách.

KTO BOLI SESTRY Z MIRABAL?

Patria, Minerva, Maria Teresa a Dedé sa narodili v Ojo de Agua blízko mesta Salcedo, v regióne Cibao v Dominikánskej republike. “Las Mariposas” (“Motýle”), ako ich ľudia volali, boli politické aktivistky a veľmi výrazné symboly odporu voči diktátorskému režimu Trujilla. Za svoje aktivity za nastolenie demokracie a spravodlivosti boli opakovane uväznené spolu so svojimi manželmi. 25. novembra 1960 boli tri zo sestier z Mirabal – Minerva, Patria a Maria Teresa - spolu s ich šoférom Rufinom de la Cruz zavraždené tajnou políciou Trujillovho režimu. Šofér viezol sestry do Puerta Plata, kam šli navštíviť svojich uväznených manželov. Telá sestier sa našli na dne priepasti, rozmlátené a uškrtené. Správa o ich brutálnej vražde šokovala a rozhorčila národ a pomohla naštartovať hnutie proti Trujillovmu režimu. Trujillo bolo zavraždený 30. mája 1961 a jeho režim čoskoro potom padol.

Sestry z Mirabal sa stali symbolom všeobecného, aj feministického hnutia odporu. Roky po ich smrti ľudia spomínali na sestry z Mirabal v básňach, piesňach i knihách. V Národnom historickom a geografickom múzeu Dominikánskej republiky bola otvorená expozícia s ich osobnými vecami, na ich pamiatku bola vydaná poštová známka a súkromná nadácia sa snaží získať finančné prostriedky na obnovu rodinného múzea v ich rodnom meste. Dňa 8. marca 1997, Medzinárodný deň žien, bol v meste Santo Domingo na ich počesť odhalený 137 metrov vysoký obelisk (ktorý dal pôvodne zhotoviť Trujillo na svoju počesť), ktorý zobrazuje štyri sestry z Mirabal. Na pomníku je nápis “Un Canto a la Libertad” (Pieseň za slobodu).

ZDROJ: Oficiálna webová stránka svetovej kampane 16 dní aktivizmu:

http://16dayscwgl.rutgers.edu

MEDZINÁRODNÝ DEŇ OBHAJKÝŇ A OBHAJCOV ĽUDSKÝCH PRÁV ŽIEN

Obhajoba ľudských práv žien je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla v roku 2004 ako prejav uznania a nástroj ochrany tých, ktoré a ktorí bojujú za ľudské práva žien a zasadzujú sa za dodržiavanie ľudských práv všetkých ľudí. Kampaň hlása, že ženy a muži, ktoré a ktorí bojujú za ľudské práva, všetky aktivistky a všetci aktivisti, ktoré a ktorí obhajujú ľudské práva žien sú ohrozené a ohrození špecifickým porušovaním ich vlastných ľudských práv kvôli tomu, čo robia, alebo kvôli tomu akého sú pohlavia. 29. november je poctou tým, ktoré a ktorí bojujú za ľudské práva žien a je to aj deň, ktorým sa oslavuje aktivizmus, obhajoba ľudských práv a odvážne prejavy odporu. Kampaň je zameraná na obhajobu práv a dopad násilia zo strany predstaviteľov štátu, ale aj zo strany rodiny a komunity, dopad narastajúceho militarizmu a fundamentalizmu a na mnohé spôsoby, ktorými sa útočí na ľudí, ktorí bojujú za ľudské práva napr. z dôvodu ich sexuálnej orientácie.

ZDROJ: Oficiálna webová stránka svetovej kampane 16 dní aktivizmu:

http://16dayscwgl.rutgers.edu

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV

10. decembra ľudia a štáty na celom svete oslavujú výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948). V tento pamätný deň modernej histórie sa národy sveta pokúsili raz a navždy pochovať hrozbu genocídy, ktorú spôsobila Druhá svetová vojna. Všeobecná deklarácia ľudských práv bola jedným z prvých veľkých úspechov OSN a stala sa základným východiskom pre mnoho právne záväzných medzinárodných dokumentov, ktoré boli prijaté neskôr. Rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217A (III) bola Všeobecná deklarácia ľudských práv vyhlásená za základný štandard, ktorý je potrebné dosiahnuť pre všetkých ľudí a všetky národy s tým, aby mal každý orgán štátu vždy na pamäti túto deklaráciu a vzdelávaním sa usiloval presadzovať rešpektovanie ľudských práv a slobôd.

Organizácie a jednotlivci využívajú Medzinárodný deň ľudských práv ako príležitosť nielen na pripomenutie si podpísania tohto historického dokumentu, ale aj na podporu princípov, ktoré reprezentuje. Podľa slov bývalej Vysokej komisárky pre ľudské práva, Mary Robinson, je Medzinárodný deň ľudských práv „príležitosťou ukázať, že princípy Všeobecnej deklarácie ľudských práv nie sú teoretické, ani abstraktné.“

ZDROJ: Oficiálna webová stránka svetovej kampane 16 dní aktivizmu:

http://16dayscwgl.rutgers.edu