Nachádzate sa tu

Hovorím NIE

My ľudia žijúci na Slovensku, muži aj ženy, tvoríme našu spoločnosť. Násilie páchané na ženách je skrytým problémom. Ženy a deti majú často strach hovoriť o tom, že zažívajú násilie, pretože sa stretávajú s nepochopením, zľahčovaním ich skúsenosti. Muži sa správajú násilne k svojím manželkám/partnerkám a deťom, pretože môžu, pretože ich správanie nie je často odsúdené a potrestané.

Ak tolerujeme akékoľvek prejavy násilia, mlčky sa prihliadame, tak ho ticho podporujeme. Ak chceme spoločne bojovať s týmto závažným spoločenským problémom, je dôležité aby sme o ňom hovorili, aby sme vyjadrovali svoj osobný postoj. Takto môžeme spoločne vytvoriť krajinu, v ktorej ženy a deti budú cítiť, že môžu hovoriť o násilí a nájdu podporu a ochranu.

Kampaň 16 dní aktivizmu je pre nás všetkých príležitosťou hovoriť o násilí a vyjadriť jasný odmietavý postoj. Každý hlas je dôležitý, každý z nás môže niečo urobiť. Povedzme jasné NIE násiliu páchanému na ženách a nedovoľme, aby ženy (naše sestry, mamy, sesternice, tety, kolegyne, známe a priateľky) a ich deti za dverami svojich domovov boli ohrozované partnermi/manželmi, ktorí sa k nim správajú násilne.

Počas kampane sa aj vy môžete pridať povedať NIE násiliu páchanému na ženách.

AKO TO MÔŽETE UROBIŤ?