Aj v tomto roku sa pridávame k celosvetovej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

  • Aj v tomto roku sa pridávame k celosvetovej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Na Slovensku sa pridáme k celosvetovej kampani už po 4-tý krát. V roku 1991 prišlo 23 žien v USA s nápadom vytvoriť celosvetovú kampaň proti násiliu páchanému na ženách. Doposiaľ sa do kampane zapojilo viac ako 5167 organizácií a neformálnych skupín zo 187 krajín sveta. Ženská mimovládna organizácia Fenestra v spolupráci s OZ Pomoc rodine v Michalovciach, ZZŽ MyMamy v Prešove, OZ Hana a Divadlom na podpätkoch v Spišskej Novej Vsi, OZ Žena v tiesni v Martine a Slovensko-českým ženským fondom v Bratislave aj tohto roku pripravila pre širokú i odbornú verejnosť rôzne aktivity namierené na vyjadrovanie odmietavého postoja k násiliu páchanému na ženách ako k vážnemu celospoločenskému problému a porušovaniu ľudských práv žien.

Cieľom kampane je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku, prispieť k vyššej dostupnosti špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie, ako aj zvyšovať angažovanosť ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách. Odkaz kampane KONAJME! je výzvou pre všetkých ľudí, organizácie, verejné a štátne inštitúcie na Slovensku, aby sa v pridali ku kampani a spoločne prispeli k tomu, aby bolo Slovensko krajinou, ktorá hovorí jasné NIE násiliu páchanému na ženách. Sme presvedčené, že sa nám to môže podariť len spoločným úsilím a uvedomujeme si, že je na potrebná zmena postojov celej spoločnosti k ľudským právam žien a znižovanie tolerancie k násiliu páchanému na ženách, ktorá je na Slovensku ešte stále vysoká.