KDE SA STRÁCA HLAS ŽIEN?

  • KDE SA STRÁCA HLAS ŽIEN?

TLAČOVÉ VYHLÁSENIE

Košice, 23. november 2018
 

KDE SA STRÁCA HLAS ŽIEN?

Ženy majú právo slobodne rozhodovať o svojom živote.
 
 
 
 
Blíži sa 25. november, Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách, a s ním aj začiatok celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. Aj tohto roku sa do kampane na Slovensku zapájajú mimovládne organizácie, iniciatívy, ale aj individuálni ľudia.
 
V poslednom období sa o násilí na ženách a ľudských právach žien veľa hovorí a píše nielen na Slovensku, ale aj vo svete. V týchto diskusiách sa však stráca hlas žien samotných. Je nevyhnutné, aby jasne zaznieval hlas žien, ktoré majú skúsenosť s násilím, aby sme ich hlas aj počuli a rešpektovali ich skúsenosť.
 
Podľa príbehov zverejnených v rôznych slovenských médiách za posledné dva roky, bolo v našej krajine v dôsledku násilia zavraždených 13 žien. Všetky zavraždili ich manželia alebo partneri. Väčšina z týchto žien zomrela, pretože chceli zo vzťahu, v ktorom zažívali násilie, odísť alebo sa rozviesť. Svedkami vrážd boli vo viacerých prípadoch ich deti.
 
Vraždy žien sú najvážnejším dôsledkom násilia na ženách. Sú mementom zlyhania celej spoločnosti v ochrane žien a ich detí pred násilím a v rešpektovaní práv žien. Všetky ženy majú právo na život a majú aj právo na slobodu a sebaurčenie. Tieto práva sú nedotknuteľné.
 
Preto je potrebné, aby sme ako spoločnosť smerovali k tomu, že násilie na ženách nebudeme za žiadnych okolností tolerovať, zľahčovať ho alebo ospravedlňovať. Čiastkové legislatívne alebo iné riešenia nestačia. Potrebujeme presadzovať a prijať také opatrenia, ktoré budú viesť k účinnej ochrane žien pred násilím a zároveň k vyvodzovaniu skutočnej zodpovednosti voči páchateľom násilia. Potrebujeme dobré preventívne programy v školách na predchádzanie násiliu na ženách, ale aj dostupnú a kvalitnú pomoc a podporu, ktorá bude vychádzať z potrieb žien a ich detí.
 
V neposlednom rade však potrebujeme rešpektovať skúsenosť a hlas žien a nechať ženy slobodne rozhodovať o svojich životoch bez násilia a bez diskriminácie. Aj preto sa pridávame k celosvetovej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. Konajme a povedzme jasné NIE násiliu na ženách.
 
 
Viac informácií o kampani
 
 
Kontakty:
Fenestra, Košice