O 20 rokoch v oblasti ochrany žien pred násilím dnes diskutujú odborníčky a odborníci v Bratislave

  • O 20 rokoch v oblasti ochrany žien pred násilím dnes diskutujú odborníčky a odborníci v Bratislave
TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 6.12.2016

O 20 rokoch v oblasti ochrany žien pred násilím dnes diskutujú odborníčky a odborníci v Bratislave

Dnes sa v Bratislave koná celoslovenská konferencia "Míľniky na ceste k ochrane a posilneniu žien - výzvy po 20 rokoch", ktorú organizuje mimovládne organizácia Fenestra. "Konferencia je ohliadnutím sa za najdôležitejšími míľnikmi v rôznych oblastiach ochrany a podpory žien, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, ktoré sme dosiahli na globálnej a európskej úrovni a na Slovensku. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu a výmenu skúseností v tejto oblasti a je určená odbornej verejnosti z verejných a štátnych inštitúcií, ako aj mimovládnym organizáciám" povedala D. Karlovská z Fenestry. "Okrem významných míľnikov sa, samozrejme, chceme na konferencii zamerať aj na výzvy, ktoré pred nami stoja v zmysle účinnejšej ochrany žien a detí pred násilím, ich prístupu ku kvalitnej a špecifickej pomoci a podpore alebo vyvodzovania zodpovednosti voči páchateľom násilia" dodala Karlovská. Na konferencii okrem slovenských odborníčok vystúpia aj spíkerky z Rakúska, Škótska a USA.
 
Odborná verejnosť si bude môcť pozrieť aj výstavu Umlčané svedkyne, ktorá je pripomienkou najzávažnejších dopadov násilia na ženách v párových vzťahoch, a to vrážd žien, ktoré zomreli rukou násilného manžela alebo partnera. Väčšina z nich predtým hľadala pomoc buď na inštitúciách alebo vo svojom blízkom okolí, ale nenašla ju. "Táto výstava je mementom zlyhania celej spoločnosti v ochrane žien a ich detí pred násilím a zároveň je spomienkou na životy slovenských žien, ktoré boli v dôsledku násilia zabité" uviedla Karlovská.
 
Konferencia sa koná v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá sa na celom svete každoročne koná medzi 25. novembrom, ktorý je Medzinárodným dňom boja za elimináciu násilia na ženách, a 10. decembrom, Medzinárodným dňom ľudských práv. Na Slovensku sa do nej ženské mimovládne organizácie zapájajú už šiesty rok. Jej súčasťou sú aj aktivity pre širokú verejnosť a po Košiciach, Michalovciach, Trebišove, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Martine, bude môcť verejnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu na ženách jeho symbolickým vypískaním na píšťalkách na verejnom zhromaždení "Vypískajme násilie" dnes o 17:00 v Bratislave na Hlavnom námestí. "Myslíme si, že je dôležité tému násilia na ženách prinášať zo súkromného do verejného priestoru, pretože ide o vážny celospoločenský problém a porušovanie ľudských práv žien. Je to tiež spôsob, akým sa snažíme prispieť k zmene postojov verejnosti k násiliu na ženách. Ak ľudia vyjadria, že násilie a násilné správanie nie je prijateľné, dávajú tak odkaz ženám, že v tom nie sú samé a že ich životy im nie sú ľahostajné. Zároveň tým odkazujú násilným mužom, že násilné správanie nebudú tolerovať" uviedla M. Bobáková zo Slovensko-českého ženského fondu, ktorý spolu s organizáciou Možnosť voľby, aktivity kampane realizuje v Bratislave.
 
Konferencia aj verejné zhromaždenie sa konajú v rámci projektu "KONAJME! - Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách - 2016" realizovaného s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd ĽP/2016 a s podporou Veľvyslanectva USA v Bratislave.

Kontakty:

D. Karlovská, Fenestra, 0911 224 777, fenestra@fenestra.sk
M. Bobáková, Slovensko-český ženský fond, 0948 789 030, bobakova@womensfund.sk