Vypískajme násilie

  • Vypískajme násilie

Aj počas tohtoročnej kampane v šiestich slovenských mestách symbolicky vypískame násilie páchané na ženách na verejných zhromaždeniach v Košiciach, Prešove, Martine, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Bratislave. Prečo práve pískanie? V 70. rokoch 20. storočia v Peru sa ženy zažívajúce násilie bránili pred násilnými partnermi prostredníctvom pískania. Ženy, deti a muži na Slovensku vypískajú násilie, aby symbolicky vyjadrili, že násilie na ženách nemá v našej spoločnosti miesto!

Viac informácii tu