Základom aktivizmu je presvedčenie, že môžem niečo zmeniť

  • Základom aktivizmu je presvedčenie, že môžem niečo zmeniť

Aktivizmus v oblasti násilia páchaného na ženách vychádza z presvedčenia, že násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv žien. každá žena má právo na život bez násilia, pretože je jej toto právo dané. Ak si myslíte, že násilie páchané na ženách nie je v poriadku a máte chuť to zmeniť, zapojte sa do aktivít kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je iniciatívou na zastavenie násilia páchaného na ženách. Organizovaním rôznych aktivít, ktoré upozorňujú na problematiku násilia páchaného na ženách, robíme tento problém viditeľným, vyjadrujeme podporu ženám a deťom, ktoré násilie zažívajú a upozorňujeme mužov, ktorí sa správajú násilne k svojim manželkám/partnerkám, že nesú zodpovednosť za svoje násilné správanie. Ženy potrebujú cítiť, že násilie nie je len ich problém, ale že je to problém nás všetkých. Potrebujú cítiť, že celú spoločnosť tento problém zaujíma. Dosah tejto kampane ako iniciatívy za boj proti násiliu páchanému na ženách ponúka jeden z úspešných príkladov toho, ako sa z aktivizmu 23 žien môže stať celosvetová iniciatíva, do ktorej sa od jej vzniku v roku 1991 zapojilo viac ako 5167 skupín zo 187 krajín sveta. Kampaň 16 dni aktivizmu je úspešná vďaka podpore ľudí a organizácií na celom svete. Na Slovensku sa do kampane v roku 2012 zapojilo 2779 ľudí. Informácie o kampani a jej aktivitách sa dostali k viac ako 450 000 tisícom ľuďom.

Odkaz kampane KONAJME! je aj výzvou pre všetkých ľudí, organizácie, verejné a štátne inštitúcie na Slovensku, aby sa v pridali ku kampani, aby sme vytvorili spoločnosť, ktorá hovorí jasné NIE násiliu páchanému na ženách.

KAŽDÝ A KAŽDÁ Z NÁS MÔŽEME NIEČO UROBIŤ. AJ DROBNÉ VECI MÔŽU PRINIESŤ VEĽKÚ ZMENU.

Ako sa môžete zapojiť?

Viac tu