Nachádzate sa tu

O ocenení

Názov ocenenia odkazuje na Iniciatívu Piata žena a je určené individuálnym a kolektívnym iniciatívam, ktoré sa zasadzujú za zastavenie násilia páchaného na ženách. Rozhodli sme sa ho začať udeľovať, pretože podľa nášho názoru je načase verejne vysloviť uznanie náročnej práci ľudí pôsobiacich v tejto oblasti.

Iniciatívu Piata žena založili v roku 2001 ženské mimovládne organizácie. Spoločne spustili prvú celonárodnú kampaň proti násiliu páchanému na ženách, ktorá zmenila vnímanie rodovo podmieneného násilia. Aj na Slovensku sme začali chápať, že to, čo sa zvyklo považovať za súkromný problém jednotlivých žien, je v skutočnosti závažné porušovanie ľudských práv žien a celospoločenský problém. Vďaka tejto iniciatíve sa dnes o problematike násilia páchaného na ženách a o postavení žien v spoločnosti v súčasnosti hovorí oveľa viac a otvorenejšie.

Okrem ocenenia práce ženských mimovládnych organizácií chceme poukázať aj na rôzne iné formy angažovanosti, ktoré sa nemusia javiť ako rovnako prelomové, ale ich existencia je rovnako dôležitá – ide o angažovanosť v oblasti školského vzdelávania, umenia, filantropie a darcovstva, dobrovoľníckej práce, výskumnej činnosti či o snahy zmeniť prax rôznych profesií a inštitúcií, na ktoré sa ženy zažívajúce násilie obracajú o ochranu a pomoc, alebo o snahy zmeniť prácu médií. Sme presvedčené, že násilie páchané na ženách môžeme zastaviť len spoločným úsilím.

Dúfame, že ocenené pozitívne príklady budú inšpiráciou i motiváciou pre ďalších jednotlivcov, organizácie či inštitúcie, aby konali proti násiliu páchanému na ženách. Násilie negatívne ovplyvňuje nielen životy žien, ktoré ho zažívajú a životy ich detí, ale aj všetky sféry spoločnosti. Veríme, že keď tieto ženy nebudú musieť vynakladať svoju energiu na to, aby prežili násilie alebo strach z neho, tento svet bude lepším svetom pre všetkých.

Pri udeľovaní ocenenia vychádzame z poznania, že násilie páchané na ženách je rodovo podmienené násilie a  jeho zastavenie si vyžaduje zmenu postojov spoločnosti k postaveniu žien a k ich ľudským právam.

Fenestra a Slovensko-český ženský fond

organizátorky ocenenia