Podporili nás 2012

HLAVNÝ FINANČNÝ PARTNER KAMPANE:

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Fenestra.

KAMPAŇ FINANČNE PODPORILI:

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER KAMPANE:

KAMPAŇ PODPORILI:

PARTNERI OCENENIA PIATA ŽENA:

GRAFICKÁ REALIZÁCIA KAMPANE: