Podporili nás 2013

HLAVNÝ FINANČNÝ PARTNER KAMPANE:

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Fenestra.

GRAFICKÁ REALIZÁCIA KAMPANE: