Prehľad tém medzinárodnej kampane

2016 Od mieru doma k mieru vo svete: Aby bolo vzdelanie pre všetkých bezpečné!
2015 Od mieru doma k mieru vo svete: Aby bolo vzdelanie pre všetkých bezpečné!
2014 Od mieru doma k mieru vo svete: Postavme sa proti militarizmu a ukončime násilie páchané na ženách!
2013 Od mieru doma k mieru vo svete: Postavme sa proti militarizmu a ukončime násilie páchané na ženách!
2012 Od mieru doma k mieru vo svete: Postavme sa proti militarizmu a ukončime násilie páchané na ženách!
2011 Od mieru doma k mieru vo svete: Postavme sa proti militarizmu a ukončime násilie páchané na ženách!
2010 Štruktúry násilia: definovanie prienikov medzi militarizmom a násilím páchaným na ženách
2009 UROBME ZAVÄZOK ▪ KONAJME ▪ DOŽADUJME SA: DOKÁŽEME zastaviť násilie páchané na ženách!
2008 Ľudské práva pre ženy ↔ ľudské práva pre všetkých: oslavujeme 60 rokov od vzniku Všeobecnej deklarácie ľudských práv
2007 Požadujeme implementáciu, prekonávame prekážky: ukončime násilie páchané na ženách!
2006 Oslavujeme 16 rokov kampane 16 dní: Zlepšime ľudské práva ↔ Ukončime násilie páchané na ženách
2004 Za zdravie žien, za zdravie sveta: ZASTAVME NÁSILIE
2005 Za zdravie žien, za zdravie sveta: ZASTAVME NÁSILIE
2003 Násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv: udržanie smerovania desať rokov po Viedni (1993-2003) ženách
2002 Tvoríme kultúru, ktorá hovorí „NIE“ násiliu páchanému na ženách
2001 Rasizmus a sexizmus: zastavme násilie
2000 Oslavujeme 10. výročie kampane
1999 Napĺňame sľub života bez násilia
1998 Budujeme kultúru rešpektu k ľudským právam
1997 Dožadujte sa ľudských práv pre ženy doma a vo svete
1996 Prinesme ľudské práva žien domov: realizujme našu víziu
1995 Viedeň, Káhira, Kodaň, Peking: prinesme ľudské práva žien domov
1994 Povedomie, zodpovednosť, akcia: násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv
1993 Demokracia bez ľudských práv žien ... nie je demokraciou
1992 Násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv
1991 Násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv

Od roku 1991 sa do kampane zapojilo viac ako 5 179 organizácii z približne 187 krajín sveta!

ZDROJ: Oficiálna webová stránka svetovej kampane 16 dní aktivizmu: http://16dayscwgl.rutgers.edu