Stretnutie pracovných skupín

STRETNUTIE PRACOVNÝCH SKUPÍN V KOŠICKOM KRAJI

26.november 2019

Násilie na ženách nedokáže žiadna organizácia, ani inštitúcia zastaviť sama. Preto je spolupráca taká dôležitá. Členky a členovia troch pracovných skupín v Košickom kraji sa prvý krát stretli, aby sa spoznali, hovorili spolu o tom, čo im prináša spolupráca a aké sú jej možnosti.

Stretnutie sme pripravili spolu s organizáciami Pomoc Rodine z Michaloviec a OZ HANA zo Spišskej Novej Vsi. Tieto organizácie vo svojich mestách, rovnako Fenestra v Košiciach, spoluprácu s inštitúciami koordinujú. Všetky tri organizácie zároveň pracujeme so ženami, ktoré zažívajú násilie zo strany svojich partnerov, a do spolupráce prinášame ich skúsenosť a potreby.

Hovoríme NIE nedostatočnej ochrane žien pred násilím

004_fenestrateledom.jpg

Na spoločnom stretnutí pracovných skupín v Košickom kraji sme sa rozprávali o tom, aké zmeny by pomohli zlepšiť ochranu žien pred násilím.

Komplexný legislatívny rámec, ktorý by umožnil zabezpečiť okamžitú intervenciu, bezpečné prostredie pre ohrozené ženy a ich deti, vytvorenie špecializovaných tímov v kľúčových inštitúciách a vyvodenie náležitej zodpovednosti voči páchateľom.

Ďakujeme všetkým za záujem a ochotu hľadať možnosti ako vieme ženy v situácii násilia viac podporiť a lepšie ich chrániť.