Súťaž násilie páchané na ženách NIE JE IN - KONAJME!

          2011                                                                                2012

 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE 2012

VÝSLEDKY SÚŤAŽE 2011