Výsledky súťaže 2012

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE, 15. február 2013

2. ročník súťaže Násilie páchané na ženách nie je IN – KONAJME! vytvoril priestor vyjadriť postoj k násiliu páchanému na ženách. Súťažilo sa v troch kategóriách: plagát, fotografia a text. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí a ktoré ste sa zapojili do súťaže. Odborná porota vybrala dňa 15. februára 2013 víťazné práce v kategóriách plagát, fotografia a text.

ODBORNÁ POROTA       

JÁN VARCHOLA / Head of OneClick Studio / OneClick s.r.o.

MÁRIA KARASOVÁ / Head of OneClick Design / OneClick s.r.o.

ANDREA FECÍKOVÁ / Redaktorka RTVS Košice

DUŠANA KARLOVSKÁ / Programová riaditeľka / FENESTRA

HLASOVANIE VEREJNOSTI

O víťazných práca rozhodovala aj verejnosť prostredníctvom hlasovania na sociálnej sieti Facebook. Ďakujeme všetkých, ktorí a ktoré ste hlasovali a podporovali súťažiacich.