Nachádzate sa tu

Workshop

WORKSHOP S PRACOVNÍČKAMI SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANY DETÍ V KOŠICIACH

5.december 2019

Stalo sa už tradíciou, že počas 16 dní aktivizmu robíme aj workshopy pre odbornú verejnosť. Tohto roku sme s ponukou workshopu k násiliu na ženách a ich deťoch oslovili Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. Tešíme sa zo záujmu, ktorý o workshop prejavili. Na workshope sme sa zamerali na situáciu žien zažívajúcich násilie a ich detí a na to, ako ich pred násilím lepšie chrániť.

Ďakujeme všetkým účastníčkam za záujem a podnetnú výmenu skúseností.

core4_europa2mg1_9304.jpg