Nachádzate sa tu

2%

Nestraťte možnosť darovať nám 2%

Keďže stále nevieme, aké opatrenia prijme vláda v súvislosti s poukázaním 2 %, možno ostáva posledných pár dní, aby ste nám venovali svoj podiel dane. Nestraťte túto možnosť! Aby ste si boli naozaj istí a isté, že nám budete môcť venovať 2 %, je potrebné:

Ak ste podnikajúca fyzická alebo právnická osoba:

Ak ste zamestnanec/zamestnankyňa:

  • overte si u zamestnávateľa, či podal alebo podá do 31. marca 2020 ročné zúčtovanie

Viac aktuálnych informácií k poukázaniu 2% v súvislosti s koronavírusom nájdete tu. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať.

ĎAKUJEME, ŽE V TÝCHTO ŤAŽKÝCH ČASOCH STOJÍTE PRI NÁS!

Podporiť nás môžete ak ste zamestnanec / zamestnankyňa, fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak máte potvrdenie o tom, že ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete nám poukázať 3% z dane.

Informácie, ktoré o nás potrebujete pre vyplnenie tlačív:

Obchodné meno/názov: Fenestra
Sídlo: Festivalové námestie 2, 041 90, Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 35531151

Ak sa rozhodnete poukázať 2% svojich daní z príjmov našej organizácii a ste zamestnankyňa alebo zamestnanec:

  • Požiadajte mzdovú učtáreň o výpočet dane a ročného zúčtovania preddavkov na daň
  • Vyplňte toto VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
  • Tlačivá odneste na príslušný daňový úrad podľa trvalého bydliska do 30. apríla

Ak ste fyzická osoba:

Ak ste právnická osoba:

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 50 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2019 - vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

Viac informácii o postupe pri poukazovaní 2% z daní z príjmov nájdete na webovej stránke:

http://rozhodni.sk