Nachádzate sa tu

Čo je BUNKER?

BUNKER sme vytvorili preto, že je mnoho mladých ľudí, ktorí zažívajú násilie doma a potrebujú o tejto problematike vedieť viac. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje dostatok podporných služieb pre mladých ľudí zažívajúcich násilie doma a preto je cieľom tejto stránky poskytnúť mladým ľuďom čo najviac praktických informácií o tejto téme. Rovnako je dôležité, aby mladí ľudia boli informovaní o násilí v intímnych vzťahoch mladých ľudí, ktorí spolu chodia (z angl. dating violence), pretože aj táto podoba násilia na ženách je rozšírená a závažná.

Na web stránke nájdete základné informácie o násilí páchanom na ženách v intímnych vzťahoch, možnostiach pomoci a ochrany a o formách pomoci nielen pre seba, ale aj pre vašich kamarátov a kamarátky, ktorí a ktoré zažívajú násilie.

Pod násilím páchaným na ženách v intímnych vzťahoch máme na mysli rodovo podmienené násilie založené na nerovnováhe moci, ktoré zažívajú ženy zo strany svojich manželov, bývalých manželov, partnerov, bývalých partnerov a ktoré je vždy aj násilím na ich deťoch.

Pod násilím v intímnych vzťahoch mladých ľudí (z angl. dating violence) máme na mysli násilie vo vzťahoch mladých ľudí, ktorí spolu chodia. Zamerali sme sa predovšetkým na násilie na dievčatách a mladých ženách zo strany chlapcov a mladých mužov, s ktorými chodia, pretože dievčatá, mladé ženy a ženy sú najviac vystavené riziku násilia zo strany svojich súčasných a bývalých intímnych partnerov. Takéto násilie sa vyskytuje aj vo vzťahoch mladých ľudí rovnakého pohlavia. Informácie tu nájdu aj chlapci a mladí muži, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako zistia, či sa k svojim partnerkám správajú násilne.

Na tvorbe tejto webovej stránky sa aktívne podieľali aj samotní mladí ľudia. Hlavný realizačný tím okrem iných tvorili Ali, Monte, Nina, Jackie, Nely. Za tvorivé nápady a prácu, ktorú odviedli, im ďakujeme. Dúfame, že hlavne ich prispením bude táto webová stránka užitočným zdrojom informácií pre všetky dievčatá, mladé ženy, chlapcov a mladých mužov a prispeje k tomu, aby v intímnych vzťahoch mladých ľudí dochádzalo k násiliu čo najmenej.