Nachádzate sa tu

S kým môžem hovoriť

Rozhovor s kamarátom alebo kamarátkou, prípadne s niekým iným, ti môže pomôcť a poskytnúť ti podporu. V rámci rozhovoru sa môžeš zdôveriť so svojimi obavami, zážitkami alebo myšlienkami, nad ktorými uvažuješ.

Hovoriť s blízkymi ľuďmi tom, že u vás doma dochádza k násiliu, nie je ľahké. V rozhovore o násilí ti môže brániť strach, hanba, alebo pocity viny. Je to prirodzené. Zažívanie násilia je ťažkou skúsenosťou, ktorá so sebou prináša mnoho rôznych pocitov. V rozhovore ti môže brániť aj to, že už si niekedy zažil/a, že ľudia v okolí reagovali na informácie o násilí s nedôverou. O tejto problematike existuje v spoločnosti veľa predsudkov, ľudia v okolí sa môžu tiež obávať toho, čo sa stane, ak zasiahnu, alebo sa môžu domnievať, že násilie je rodinný problém a nemali by sa do toho „miešať“. Nenechaj sa však odradiť, za násilie nie si zodpovedný/á a hovoriť o ňom s inými ľuďmi môže byť pre teba, mamu, alebo súrodencov dôležité.

Ak máš vo svojom okolí ľudí, ktorým dôveruješ, môžu to byť práve oni, na ktorých sa obrátiš s prosbou o pomoc alebo ich požiadaš o rozhovor. Môže to byť niekto ďalší z rodiny, učiteľka, učiteľ, psychologička, psychológ, susedka, sused, lekárka, lekár, kamarát, kamarátka a pod.

Ak nemáš vo svojom okolí, alebo blízkej rodine niekoho s kým môžeš o násilí hovoriť, môžeš zavolať na bezplatné linky dôvery, ktoré nájdeš na tejto webovej stránke v časti „Užitočné linky“. Na linkách pomoci ti môžu poradiť a porozprávať sa s tebou. Väčšina týchto liniek je bezplatná.