Nachádzate sa tu

Čo sa doma deje?

Domov by malo byť miesto, kde sa všetci cítia bezpečne, dobre a spokojne. Je dôležité, aby sa ľudia v rodine k sebe správali s úctou, rešpektom, vzájomne si dôverovali, starali sa jeden o druhého, pomáhali si, spoločne riešili problémy a spoločne rozhodovali o veciach, ktoré sa týkajú celej rodiny. Je však veľa rodín, v ktorých dochádza k násiliu, a takto sa domov stáva pre mnohých ľudí nebezpečným miestom.

AK CHCEŠ ZISTIŤ, ČI SA TVOJ OTEC SPRÁVA NÁSILNE K TEBE, TVOJEJ MAME, ALEBO SÚRODENCOM, SKÚS ODPOVEDAŤ NA NASLEDUJÚCE OTÁZKY:

 • Bojíš sa ty, tvoja mama, alebo tvoji súrodenci tvojho otca?
 • Vyhráža sa otec tebe, mame, alebo súrodencom? Hovorí, že vám  ublíži, alebo že vás zabije? Vyhráža sa, že sa pokúsi o samovraždu?
 • Nadáva otec tebe, mame, alebo tvojim súrodencom? 
 • Rozhoduje tvoj otec sám o tom čo sa kedy bude u vás doma robiť, kde a ako budú uložené veci, kedy máte jesť, atď. a keď to tak nerobíte trestá teba, tvojich súrodencov, alebo tvoju mamu?
 • Zakazuje otec tebe, mame, alebo súrodencom stretávať sa s inými ľuďmi, napríklad s blízkou rodinou alebo známymi a kamarátmi? Zakazuje vám telefonovať s inými ľuďmi?
 • Napadol niekedy otec teba, mamu, alebo tvojich súrodencov? Rozbíjal nábytok, alebo iné zariadenie v byte?
 • Kontroluje otec teba, mamu, alebo súrodencov? Chodí do vašich osobných vecí (pošta, telefón, e-maily, denník, atď.)? Musíte si pred ním vaše osobné veci schovávať?
 • Núti otec teba, mamu, alebo súrodencov robiť veci, ktoré sú proti vašej vôli?
 • Správa sa otec niekedy veľmi milo a niekedy veľmi zle (skoro akoby to boli dvaja úplne iní ľudia)?
 • Sľubuje otec, že sa zmení, že sa už nebude násilne správať? Hovorí, že vám nikdy neublížil?

AK BOLA TVOJA ODPOVEĎ NA NIEKTORÚ Z PREDCHÁDZAJÚCICH OTÁZOK „ÁNO“, JE PRAVDEPODOBNÉ, ŽE SA TVOJ OTEC SPRÁVA K TEBE, TVOJEJ MAME, ALEBO SÚRODENCOM NÁSILNE.

V situáciách násilia potrebuješ ochrániť seba, alebo druhých. Keď sa doma otec správa k tebe a ostatným násilne, môžeš mať potrebu zasiahnuť a ochrániť seba, mamu, alebo súrodencov. Situácia násilia je však často nebezpečná, a môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu života a zdravia. Niekedy sa môže stať najmä u mladých chlapcov, že pri ochrane mamy a/alebo súrodencov, v snahe zastaviť násilie, fyzicky zaútočia na svojho otca. To však môže byť nebezpečné a môže to mať závažný dopad na ich život. Namiesto fyzického útoku, alebo inej formy násilia, je bezpečnejšie uskutočniť niektoré z nasledujúcich krokov, ktoré môžu pomôcť zastaviť násilné správanie tvojho otca.

BEZPEČNOSTNÉ KROKY

Keď dôjde k akútnej situácii násilia, väčšinou sa všetko odohráva veľmi rýchlo. Situácia násilia vyvoláva strach a stres. V týchto situáciách môže byť veľmi ťažké spomenúť si na dôležité telefónne čísla alebo adresy. Je užitočné mať premyslené bezpečnostné kroky:

 • Maj pri sebe vždy dôležité telefónne čísla.
 • Ak nemôžeš privolať pomoc z domu, zisti, z ktorého miesta v blízkom okolí môžeš zavolať.
 • Maj kredit na telefonovanie alebo drobné na telefonovanie z búdky, aby si mohol/a zavolať v prípade núdze. 
 • Zisti, kde sa v blízkom okolí nachádza obvodné oddelenie policajného zboru.
 • Ak hľadáš informácie na internete a nechceš, aby o tom ostal údaj v histórii počítača, využi funkciu web stránky „skryť návštevu“. Môžeš potom skontrolovať či v histórii počítača neostal údaj o tvojej návšteve stránky. Ak niektoré webové stránky nemajú možnosť skryť návštevu, vymaž údaje o navštívenej stránke z histórie počítača, alebo na vyhľadanie pomoci a informácií použi bezpečný počítač, ku ktorému tvoj otec nemá prístup (napr. v internetovej kaviarni).
 • Premysli si ďalšie možné bezpečnostné kroky, alebo sa o nich poraď s niekým komu dôveruješ.

BEZPEČNOSTNÝ PLÁN

V prípade akútnej situácie násilia je dobré ak máš premyslený a vypracovaný bezpečnostný plán. Ulož si ho na ľahko dostupné, ale bezpečné miesto, aby ho osoba, ktorá ťa ohrozuje nenašla. V bezpečnostnom pláne by mali nasledujúce dôležité informácie a údaje:

POLÍCIA

V prípade ohrozenia volaj 112 alebo 158!

Na bezplatnom telefónnom čísle 112 (centrálny integrovaný systém pomoci) alebo 158 (celoslovenská linka polície) je možné ohlásiť, ak doma došlo k situácii násilia a ak máš obavy, alebo strach o zdravie a život mamy, súrodencov, alebo seba.

Pri telefonickom rozhovore je potrebné povedať meno a adresu, popísať situáciu doma (čo sa deje), kto je okrem teba doma. V prípade ak je niekto zranený, je potrebné o tom informovať políciu. Ak ide o vážne zranenia je potrebné zavolať rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112 alebo 155.

Polícia k vám domov vyšle hliadku. Príchod polície môže na istý čas prerušiť alebo zastaviť násilie.

INÍ ĽUDIA

Okrem polície, môžeš zavolať aj iným ľuďom, ktorým dôveruješ a ktorí vedia o situácii u vás doma. Títo ľudia, môžu tiež zavolať na políciu, alebo na pohotovosť a zabezpečiť pre vás potrebnú pomoc.