Nachádzate sa tu

Pre kámošov a kámošky

Máš v škole, alebo vo svojom okolí kamaráta alebo kamarátku, ktorý/á zažíva násilie doma? Myslíš si, že tvoj kamarát alebo kamarátka zažíva násilie, ale nie si si tým celkom istý/á? Nasledujúce informácie ti môžu poskytnúť odpovede na niektoré tvoje otázky.

Násilie doma je pre ľudí z vonku často skryté, pretože sa väčšinou odohráva vtedy, keď nie sú prítomní iní ľudia. Na kamarátovi, alebo kamarátke, o ktorých si myslíš, že doma zažívajú násilie si však môžeš všimnúť viacero zmien, ktoré môžu byť signálom toho, že sa to deje.

VŠIMOL/A SI SI NA KAMARÁTOVI/KAMARÁTKE NIEKTORÉ Z NASLEDUJÚCICH SIGNÁLOV?

  • Má kamarát, kamarátka rôzne zranenia, modriny, zlomeniny, ktoré nevedia logicky vysvetliť? 
  • Správa sa kamarát, kamarátka drzo, agresívne, alebo násilne  k iným kamarátom, kamarátkam?
  • Stáva sa, že kamarát, kamarátka vybuchne od zlosti v škole alebo v partii? Nadáva alebo kričí, alebo sa vysmieva iným?  
  • Zhoršil sa kamarát, kamarátka v prospechu v škole? Nemá záujem o školu, alebo krúžky na ktoré predtým chodil/a s radosťou?
  • Zmenilo sa u tvojho kamaráta, tvojej kamarátky  správanie a nevieš si to vysvetliť?
  • Všimol/a si si na kamarátovi, kamarátke strach? Bojí sa ísť domov, alebo sa bojí čo sa stane keď príde domov? 
  • Je tvoj/a kamarát, kamarátka utiahnutý/á, tichý/á, nemá chuť rozprávať sa?   
  • Je tvoj/a kamarát, kamarátka často smutná/ý?
  • Všimol/a všimol si si na kamarátovi, kamarátke väčšiu nervozitu, alebo nepokoj, ktorý nemá celkom jasný dôvod? 
  • Stalo sa občas, alebo často, že kamarát, kamarátka  chodí po za školu?

VIACERÉ Z UVEDENÝCH VECÍ MÔŽU BYŤ SIGNÁLOM, ŽE TVOJ/A KAMARÁT, KAMARÁTKA ZAŽÍVA DOMA NÁSILIE.

Rozhovor

Keď sa ti kamarát alebo kamarátka zdôverí, že u nich doma dochádza k násiliu, môžeš cítiť obavy a rozmýšľať čo máš povedať alebo urobiť. Tiež môžeš uvažovať nad tým, ako môžeš pomôcť.

Ponúkni pomoc a podporu.

Tvojmu kamarátovi, alebo kamarátke môže pomôcť ak budeš pozorne počúvať, vždy keď to potrebujú.

Miesto pre rozhovor by malo byť bezpečné a pri rozhovore by vás nikto nemal rušiť. Je dobré ak si na rozhovor vyčleníš dosť času. Nie je dobré začať rozhovor keď vieš, že máš málo času, niekam sa ponáhľaš, alebo keď sa necítiš v pohode. Kamarát, kamarátka môže mať za takýchto okolností pocit, že nemáš záujem vypočuť ho/ju, alebo môže mať pocit, že je pre teba rozhovor nepríjemný, ťažký a pod.

Môže sa stať, že ťa kamarát, kamarátka požiada o rozhovor vtedy, keď sa budeš cítiť zle, alebo nebudeš mať práve vtedy čas na rozhovor. Je dobré ak prejavíš ochotu porozprávať sa, ale vyjadríš aj to ako sa sám/sama cítiš. Môžeš tiež povedať, že sa práve teraz necítiš dobre, alebo nemáš čas a nedokážeš naplno počúvať čo hovorí. Dohodnite sa kedy sa spolu porozprávate.

Keď sa budete rozprávať o násilí, môžeš cítiť hnev, strach, napätie, smútok, sklamanie alebo rozrušenie. Je to v poriadku, rozhovor o násilí môže byť ťažký. Niekedy je ťažké nájsť vhodné slová. Kamarát, kamarátka môže začať plakať, alebo v priebehu rozhovoru zmeniť názor a povedať že to nie je tvoja vec. Všetky tieto reakcie a pocity sú v poriadku. Ak budeš s pocitmi, ktoré sa počas rozhovoru môžu objaviť rátať, pomôže ti to a môže to byť pre teba dôležitá podpora. Prečítaj si čo je pri takomto rozhovore dôležité.

Ako pre kamaráta/ku pre teba môže byť ťažké vidieť, či sa tvoj kámoš správa k svojej priateľke násilne, pretože sa takto môže správať iba k nej, keď sú sami a k iným ľuďom nie. Ak máš podozrenie, že by sa tvoj kámoš mohol k svojej priateľke správať násilne, toto sú niektoré zo signálov jeho možného násilného správania.

Čo je pri rozhovore dôležité?

DÔVERA

Niektoré veci súvisiace s násilím sú šokujúce. Samotná skutočnosť, že kamarát alebo kamarátka zažívajú násilie, môže byť pre teba prekvapením. Ľudia majú niekedy tendenciu neveriť tomu, že násilie existuje. Je však veľmi dôležité, aby si pri rozhovore prejavil/a dôveru a nespochybňoval/a to, čo ti kamarát, kamarátka hovorí.

ÚPRIMNOSŤ

Neboj sa povedať, že sa naozaj o kamaráta, alebo kamarátku bojíš. Alebo, že z toho čo ti povedali cítiš strach, obavy, nevieš čo by ste mohli, alebo mali urobiť. Opýtaj sa ako môžeš pomôcť, alebo či je niečo čo by im pomohlo.

NEODSUDZUJ

Ak povieš niečo ako: “Ako v tom môžeš žiť, prečo si nič neurobil/a?” alebo “Nemôžem uveriť, že si to nikomu nepovedal/a!”, môže sa to kamaráta, kamarátky dotknúť. Môžeš napríklad povedať “Cením si, že mi o tom čo prežívaš, hovoríš. Ďakujem ti za dôveru.” alebo „Je dobré, že mi hovoríš to čo ťa trápi, nie si s tým sám/a. “

NIE JE TO ICH CHYBA

Ak niekto zažíva násilie nie je to jeho chyba. Kamarát, alebo kamarátka sa môžu obviňovať za to čo sa stalo. Pokús sa im vysvetliť, že to nie je ich chyba a vina. Za násilie je zodpovedný vždy ten kto ho pácha.

NIE SÚ SAMI

Povedz kamarátovi, kamarátke, že aj iné deti a mladí ľudia zažívajú násilie. Môžeš im ukázať túto, alebo iné, podobné webové stránky. Ich prehľad nájdeš v časti „Knižnica“.

VYJADRI SVOJE ZNEPOKOJENIE

Porozmýšľaj či je potrebné, aby ešte niekto vedel o tom, čo sa deje. Je však dôležité rešpektovať kamarátkove, kamarátkino rozhodnutie či chce, aby o tom vedel ešte niekto iný. Mal/a by si vedieť, že je v poriadku ak to povieš inému dospelému, vtedy ak sa naozaj obávaš o kamarátove, kamarátkine bezpečie. Povedz im komu plánuješ povedať o ich situácii, aby sa necítili oklamaní, že konáš za ich chrbtom.

PONÚKNI POMOC

Kamarátovi, kamarátke môžeš pomôcť s hľadaním kontaktov a ľudí, ktorí vedia poskytnúť potrebné informácie a poradenstvo ohľadom násilia, ktoré doma zažívajú.

POĎAKOVANIE

Rozhovor o prežitom násilí vyžaduje veľa sily a odvahy. Povedz kamarátovi, kamarátke, že si ceníš ich dôveru, daj im vedieť, že je to pre teba dôležité.

Ďalšia pomoc

Kamarátovi, kamarátke môžeš odporučiť, aby zavolali na niektorú z liniek pomoci. Väčšina z nich je bezplatná.

Ak má tvoj kamarát, alebo kamarátka obavu ísť sa s niekým porozprávať, môžeš sa ponúknuť, že pôjdeš s nimi).

Navrhni kamarátovi, kamarátke, aby mali vždy pri sebe dôležité telefónne čísla.

Môžeš im odporučiť miesto v blízkosti, odkiaľ sa dá volať. Môžete také miesto spolu pohľadať, alebo môžeš na linku pomoci zavolať iba ty, aby si zistil/a aké sú možnosti pomoci.

Poraď kamarátovi, kamarátke aby mali vždy kredit na telefonovanie alebo drobné na telefonovanie z búdky, aby mohli v prípade núdze zavolať políciu, alebo niekomu, komu dôverujú.

Uisti sa, že kamarát, kamarátka pozná číslo 112 (centrálny integrovaný systém pomoci) alebo 158 (celoslovenská linka polície) na políciu, volania na tieto telefónne čísla sú bezplatné.

Ak hľadáš informácie na internete a chceš ich poslať mailom kamarátovi, kamarátke, predtým ako ich pošleš, sa opýtaj či je bezpečné im posielať e-mail s odkazmi na takéto stránky. Uisti sa, že nik iný si nemôže ich e-maily prečítať.

Môžete sa spolu pozrieť, kde v blízkosti kamarátovho, kamarátkinho bydliska sa nachádza obvodné oddelenie policajného zboru.

Pomôž kamarátovi, kamarátke s vypracovaním bezpečnostného plánu.

Vymyslite spoločne signál, ako ti môžu dať priamo a okamžite vedieť čo sa deje, keď budú v núdzi. Dohodnite si ako budeš odpovedať, napríklad volať na políciu, alebo niekomu inému. Je dobré ak vieš presnú adresu a telefónne číslo kamaráta, kamarátky.

Pomôž kamarátovi, kamarátke vymyslieť príbeh alebo dôvod, pre situácie keď budú potrebovať odísť z domu. Napríklad, že si idú robiť úlohy ku spolužiakovi, spolužiačke.

Ak máš obavy o zdravie a/alebo život kamaráta, kamarátky, je dôležité povedať o násilí, ktoré zažívajú iným dospelým, ktorým dôverujú. Nikto si nezaslúži, aby sa k nemu niekto správal násilne. Každý má právo na život v bezpečí.

Zavolajte spolu na niektorú z liniek pomoci a alebo pohľadajte ďalšiu pomoc.