Nachádzate sa tu

Čo je domáce násilie?

Čo je domáce násilie?

Násilie je to správanie, ktorým ohrozuje, ubližuje druhému človeku. Každý z nás má právo na život bez násilia.

O domácom násilí sa hovorí vtedy keď dochádza k násiliu v rodine, doma. Najčastešie ide o   násilie voči ženám – matkám, partnerkám, sestrám, dcéram, kedy sa muž násilne správa. O tejto podobe násilia budeme hovoriť na týchto stránkach. Násilie sa môže vyskytnúť v akejkoľvek rodine. Opakované násilie v rodine voči príbuzným je trestný čin, rovnako ako násilie na uliciach, voči cudzím ľuďom.

Na týchto stránkach však bude používať len termín násilie, pretože termín domáce násilie, nie je primeraný. Možno sa stretneš aj s pomenovaním  násilie voči ženám, je to pre to, lebo väčšina násilia, ktoré sa deje doma, je namierené voči nim.

Druhy násilia

  • fyzické –sácanie, hádzanie, fackovanie, kopanie, udieranie, škrtenie, popálenia, bodnutia, ohrozovanie zbraňami
  • psychické – klamstvá, poučovanie, kritizovanie, obviňovanie, urážky, obmedzovanie kontaktov, nadávky, žiarlivosť, ponižovanie, izolácia, kontrola, zabraňovanie nájsť si prácu, zastrašovanie, zľahčovanie, zvaľovanie viny, vyhrážanie sa, 
  • sexuálne – obťažovanie, vynucovanie sexu, nútenie
  • ekonomické – neprispievanie financiami, odmietanie podieľať sa finančne na starostlivosti (o deti, byt, domácnosť …), vymáhanie peňazí, ničenie majetku,

Možno ťa napadnú aj ďalšie formy násilia, ktoré tu nie sú uvedené. Môžeš si ich napísať a ak budeš chcieť, porozprávať sa o tom s niekym.