Nachádzate sa tu

Slovník pojmov

vyšetrovateľ/vyšetrovateľka

pracuje na polícii, má zistiť, čo sa stalo, čo si videl / videla, počul / počula, pýta sa na rôzne otázky

zapisovateľ/zapisovateľka

pracuje na polícii alebo na súde, zapisuje čo hovoria ľudia na výsluchu, alebo na súde

obhajca/obhajkyňa

zastupuje pri výsluchu, na súde človeka

advokát/advokátka

zastupuje pri výsluchu, na súde človeka

kolízny/a opatrovník/čka

je na výsluchu vždy, ak je vypočúvané dieťa mladšie ako 15 rokov, má obhajovať práva a záujmy dieťaťa

psychológ/psychologička

pracujú na rôznych miestach, ich úlohou je pomáhať ľuďom, ktorí majú problémy, má pomáhať dieťaťu na výsluchu