Rozhodnite sa pre ženy ohrozené násilím. Venujte svoje 2 % Fenestre. 

2% z dane

Rok 2020 bol náročný pre nás všetkých. Pandémia priniesla ohrozenie a množstvo obmedzení. Zasiahla aj ženy zažívajúce násilie a ich deti. Priniesla do ich životov väčšiu izoláciu, väčšiu kontrolu zo strany násilných partnerov a výrazne sťažila ich prístup k ochrane a podpore. Práve preto sme robili všetko preto, aby sme tu boli pre ženy a dokázali im poskytnúť pomoc a podporu v takom rozsahu, ako aj mimo pandémie.

Na situáciu žien zažívajúcich násilie a ich detí sme upozorňovali aj našimi ďalšími aktivitami. Intenzívne sme dopady násilia, ako aj súčasnej pandémie, na životy žien a ich detí komunikovali počas kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách  s cieľom zviditeľniť ich skúsenosť a potreby. Zapojili sme sa do dialógu s kľúčovými ministerstvami k systémovým opatreniam na ochranu žien a ich detí pred násilím. Pripomienkovali sme legislatívne návrhy a strategické dokumenty štátu, pretože sme presvedčené, že politiky, ktoré nevychádzajú zo skúsenosti žien sú slepé. V neposlednom rade sme začali spolupracovať s IKEA na 2 ročnej kampani #zabezpecnydomov, ktorej jedným z cieľov je motivovať spoločnosť k diskusii, ako aj hľadaniu ciest, ako zamedziť násiliu na ženách v partnerských vzťahoch.

 Mohli sme tak urobiť aj vďaka vašim 2%. 

Záleží nám na ženách zažívajúcich násilie a ich deťoch. Pomáhajte spolu s nami aj vy vašimi 2%.

Ako darovať 2% z dane

Ak ste zamestnanec alebo zamestnankyňa

1) Do 15. februára požiadajte vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.  

2) Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení daneZ tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať Fenestre. Táto suma však musí byť minimálne 3 Eur. 
 • 3% z Vašej zaplatenej daneak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. Potvrdenie by malo obsahovať informácie o trvaní, rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie vašej dobrovoľníckej činnosti.

3) Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

4) Do Vyhlásenia napíšte

 • Vaše údaje
 • Sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane

5) Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla  2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Budeme rady, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

1) Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2020 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj: 

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať Fenestre. Táto suma však musí byť minimálne 3 Eur. 
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.  

2) Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% alebo 3% z dane vyplňte naše údaje: 

 • IČO/SID: 35531151 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno: Fenestra
 • Sídlo (ulica): Festivalové námestie
 • Súpisné číslo: 2
 • PSČ: 04190
 • Obec: Košice 

Podpíšte políčko pri týchto údajoch. 

3) Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2021 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov. 

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! 

Budeme rady, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

Ak ste právnická osoba

1) Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj: 

 • 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane. 
 • 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane. 
 • Poukázať môžete aj viacerým prijímateľom a aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. 

2) Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1% alebo 2% z dane vyplňte naše údaje: 

 • IČO/SID: 35531151 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu) 
 • Právna forma: občianske združenie 
 • Obchodné meno: Fenestra 
 • Sídlo (ulica): Festivalové námestie 
 • Súpisné číslo: 2 
 • PSČ: 04190 
 • Obec: Košice 

3) Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2021 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov. 

Okrem daňového priznania už NEPODÁVATE na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv a pod., tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole. 

Budeme rady, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

Ako nám môžete pomôcť získať 2% z dane

Povedzte o nás svojim priateľom a priateľkám
alebo známym a požiadajte ich o 2% pre našu organizáciu.

Ak ste sa rozhodli venovať svoje 2% niekomu inému a páči sa Vám, čo robíme, pozrite sa ako nás môžete podporiť.

Ďakujeme za Vašu podporu!

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.