Previous Frame Next Frame
  • Fenestra sa snaží prispievať k pozitívnym zmenám v životoch žien, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, a ich detí.

    Viac o Fenestre

  • Vaše 2% vytvárajú pre ženy a ich deti bezpečný priestor kde dostanú pomoc a podporu, aby mohli žiť život bez násilia.

    Viac o Fenestre

  •    

    Viac o sieti

  • Viac informácii