Nachádzate sa tu

2%

dvepercenta_logo_04_2018.jpg

Podporiť nás môžete ak ste zamestnanec / zamestnankyňa, fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak máte potvrdenie o tom, že ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete nám poukázať 3% z dane.

Ak sa rozhodnete poukázať 2% svojich daní z príjmov našej organizácii a ste zamestnankyňa alebo zamestnanec:

  • Požiadajte mzdovú učtáreň o výpočet dane a ročného zúčtovania preddavkov na daň
  • Vyplňte toto VYHLÁSENIE a  POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
  • Tlačivá odneste na príslušný daňový úrad podľa trvalého bydliska do 30. apríla

Ak ste fyzická osoba:

Ak ste právnická osoba:

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2017 - vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

Informácie, ktoré o nás potrebujete pre vyplnenie tlačív:

Obchodné meno/názov: Fenestra
Sídlo: Festivalové námestie 2, 041 90, Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 35531151 (SID sa nevypĺňa)

Viac informácii o postupe pri poukazovaní 2% z daní z príjmov nájdete na webovej stránke:

http://rozhodni.sk

dakujeme.png