Nachádzate sa tu

Aké majú ženy práva

Ľudské práva a slobody, ako aj ich uplatňovanie a účinnú ochranu by mal štát zabezpečiť v rovnakej miere všetkým občanom a občiankam. Násilie páchané na ženách berie ženám možnosť plne si uplatňovať a užívať ľudské práva. Ženy majú právo na to, aby v rovnakej miere využívali a boli ochraňované všetkými ľudskými právami a základnými slobodami v politickej, ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, občianskej a každej inej oblasti. Všetky ženy, bez ohľadu na ich spoločenské a ekonomické postavenie, vzdelanie, etnickú a národnú príslušnosť, náboženské vyznanie, vek a sexuálnu orientáciu, majú:

  • Právo na život.
  • Právo na rovnosť. 
  • Právo na slobodu a ochranu osoby. 
  • Právo na rovnakú ochranu podľa zákona. 
  • Právo nebyť nijakým spôsobom diskriminovaná. 
  • Právo nebyť podrobená mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo  ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestu.

Sú to práve tieto základné práva žien, ktoré sú v dôsledku násilia vážne a opakovane porušované. Takéto porušovanie bez včasnej, primeranej a odbornej intervencie zo strany relevantných štátnych a verejných inštitúcií môže viesť k ťažkej ujme na fyzickom a psychickom zdraví žien, alebo až k vraždám žien.