Nachádzate sa tu

Ako hovoriť o násilí s mužom, ktorý sa správa násilne?

Keďže násilie páchané na ženách v partnerských vzťahoch nie je ojedinelý jav, môžete vedieť, alebo mať podozrenie, že sa nejaký muž vo vašom okolí, alebo rodine správa k svojej partnerke násilne. O násilí môže byť ťažké hovoriť. Ľudia mnohokrát prehliadajú násilné správanie muža. Je to napríklad kvôli tomu, že si myslia, že násilie je súkromný problém, nevedia ako s ním o násilí hovoriť, alebo majú obavy, že by situáciu ženy mohli zhoršiť. Hovoriť o násilí s mužom, ktorý sa správa k svojej partnerke násilne je dôležité, ale zároveň to môže byť pre jeho partnerku ohrozujúce. Rozhovor si musíte dôkladne premyslieť a naplánovať. Tu je niekoľko tipov ako sa o to môžete pokúsiť:

  • Mužovi navrhnite rozhovor vtedy, keď je pokojný.
  • Na rozhovor si vyberte dobrý čas a dobré miesto, aby ste sa mohli nerušene porozprávať.
  • Jasne a priamo popíšte čo ste si všimli, alebo videli a počuli.
  • Vyhnite sa hodnotiacim výrokom – neodsudzujte ho ako človeka, vyjadrite nesúhlas s jeho násilným správaním.
  • Povedzte mu, že takéto správanie musí prestať. Informujte ho, že je to závažný trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby.
  • Povedzte mu, že máte obavy o bezpečie a zdravie jeho partnerky a detí.
  • Nesnažte sa ho nútiť, aby sa zmenil, alebo vyhľadal pomoc.
  • Ak muž zo svojho správania obviňuje svoju partnerku, alebo iných ľudí, môžete mu zopakovať, že za svoje správanie je zodpovedný on.
  • Ak muž násilné správanie popiera a vy ste videli, alebo počuli, ako sa v minulosti násilne správal, sústreďte váš rozhovor  na to, že máte obavy o bezpečie a zdravie jeho partnerky a detí. Nepúšťajte sa do argumentácie o jeho správaní a nesprávajte sa konfrontujúco.
  • Nevystavujte sa ohrozeniu. Ak sa stane, že budete prítomní v situácii, v ktorej sa muž bude k svojej partnerke správať násilne, snažte sa ochrániť seba, ženu a deti. Pokúste sa správať tak, aby sa násilie nevystupňovalo. Ak je to možné odíďte z takejto situácie a zavolajte políciu na čísle 158.

Spracované podľa: How to Talk to Men Who Are Abusive, Neighbors, Friends and Families