Nachádzate sa tu

Ako hovoriť o násilí so ženou

Hovoriť o skúsenosti s násilím nie je ľahké. Je veľmi dôležité, aby ste sa pokúsili získať si dôveru ženy, s ktorou hovoríte. Vytvorte pre váš rozhovor bezpečné a príjemné prostredie (hovorte so ženou osamote).

Je dôležité pamätať si, že aj najmenší náznak nedôvery z vašej strany, alebo akýkoľvek náznak obviňovania ženy z toho, že je za násilie zodpovedná, môže žene zabrániť v tom, aby o násilí hovorila a vyhľadala pomoc, keď ju bude potrebovať. Môže nadobudnúť pocit, že so situáciou násilia si musí poradiť sama. Takto ostane žena úplne izolovaná od zdrojov možnej pomoci.

Nereagujte šokovane, keď odhalí svoju skúsenosť s násilím. Takáto rekcia podporí v žene pocity izolácie a vieru, že násilie, ktoré zažíva je ojedinelé.

Pýtajte sa ženy otázky, ktoré sa začínajú slovami „Ako“, „Kedy“ a „Kto“. Nikdy nezačínajte otázky slovom „Prečo“.

Podporte ženu a dajte jej najavo, že rozumiete jej pocitom a že ju chápete. Prejavte záujem o jej situáciu. Takto ju môžete podporiť v tom, aby vám o svojej skúsenosti s násilím povedala.

Zaujmite postoj k násiliu páchanému na ženách v párových vzťahoch. Povedzte jej, že násilie páchané na ženách a deťoch je trestný čin a zodpovedný za násilie je vždy ten, kto ho pácha.

Neobviňujte ženu za násilie, ktoré zažíva. Nepýtajte sa jej otázky, ktoré naznačujú, že je za násilie, ktoré zažíva ona zodpovedná, ako „Prečo s ním zostávate?“, „Prečo ho jednoducho neopustíte?“, „Pohádali ste sa pred tým, ako vás napadol?“ a pod.

Poskytnite žene informácie o násilí, napr. o jeho frekvencii a dynamike. Hovorte s ňou o zdrojoch a možnostiach podpory v prostredí. Spolu so ženou pre ňu hľadajte dostupné špecifické služby.

Nenúťte ženu robiť kroky, ktoré nechce alebo sa obáva urobiť. Ženy sú expertky na svoju situáciu a najlepšie vedia, ktoré kroky môžu ohroziť ich alebo ich deti. Rešpektujte voľbu ženy a dajte jej toľko času, koľko potrebuje, aby mohla uskutočniť niektoré rozhodnutia a kroky.

Ubezpečte ženu, že ak by sa chcela porozprávať, alebo vyhľadať pomoc, môže sa k vám kedykoľvek vrátiť.