Nachádzate sa tu

Ako hovoriť o násilí so ženou, ktorá zažíva násilie?

Ženy, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch môžu v súvislosti s prežitým násilím zažívať rôzne pocity. Môžu zažívať pocity hanby, ktoré im bránia o svojej situácii hovoriť s blízkymi ľuďmi. Môžu sa obávať reakcie svojho okolia. V minulosti mohli zažiť, že ich skúsenosť niekto spochybnil, alebo ich z násilia obvinil. Takáto skúsenosť nie je pre mnohé ženy zriedkavá a môže vážnym spôsobom narušiť ich dôveru k ľuďom. Odsudzujúci, alebo obviňujúci postoj zo strany rodín, iných blízkych ľudí, alebo aj inštitúcií prehlbuje izoláciu žien a sťažuje im odchod z násilného vzťahu. Ženy môžu mať strach aj z toho, že sa ich partner, alebo manžel, ktorý sa k nim správa násilne dozvie o tom, že o svojej situácii s niekým hovorili. Tieto obavy sú opodstatnené. Môže sa stať, že v takom prípade muž, ktorý sa správa násilne vystupňujú násilie, aby znovu získal úplnú moc a kontrolu nad partnerkou. Pre blízkych ľudí môže byť ťažké o situácii násilia so ženou hovoriť. Môžete prežívať pocity frustrácie, hnevu, alebo bezmocnosti. Možno máte predstavy o tom, čo by mohla, alebo mala žena v situácii násilia robiť. Je však nesmierne dôležité, aby ste vždy rešpektovali skúsenosť a rozhodnutia ženy.

Čo robiť a ako hovoriť o násilí so ženou , ktorá ho zažíva:

 • Opýtajte sa ženy, či chce o svojej situácii hovoriť. Ak vám povie, že o svojej situácii hovoriť nechce, rešpektujte to.  Povedzte jej, že ak bude niekedy chcieť o svojej situácii hovoriť, môže za vami prísť.
 • Ak žena s rozhovorom súhlasí, nájdite si na rozhovor bezpečné miesto, kde vás nebudú rušiť a počuť iní ľudia.
 • Vypočujte si čo vám chce žena povedať. Klaďte krátke a zrozumiteľné otázky.
 • Vyjadrite jej podporu a povedzte jej, že si vážite jej dôveru.
 • Povedzte žene, že je vám ľúto, čo zažíva a dajte jej najavo, že jej skúsenosti veríte.
 • Povedzte žene, že násilie je trestný čin a že nikto nemá právo sa k nej takto správať.
 • Povedzte jej, že za násilie nenesie vinu ona.
 • Môžete sa ženy opýtať, či je niečo, čo pre ňu môžete urobiť. Môžete jej ponúknuť podporu, alebo praktickú pomoc, napríklad s deťmi, alebo inými každodennými záležitosťami.
 • Ponúknite žene, že jej vyhľadáte užitočné informácie o problematike násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch, alebo o dostupných miestach pomoci a podpory.
 • Podporte ju v jej rozhodnutiach.

Čo nerobiť a ako nehovoriť o násilí so ženou, ktorá ho zažíva:

 • Nespochybňujte to, čo vám žena hovorí a čo cíti.
 • Neobviňujte ju z násilného správania jej partnera. Nehovorte jej napríklad, že sa mohla správať inak a neprovokovať ho. Za násilie nesie zodpovednosť vždy ten, kto ho pácha.
 • Neprenášajte zodpovednosť za zastavenie násilia na ženu. Neklaďte jej otázky ako „Prečo od neho neodídeš?“, alebo „Ako s ním môžeš po tom všetkom zostať?“.
 • Nezľahčujte násilné správanie jej partnera. Nehovorte žene, že to nie je až také zlé, alebo že sa jej partner takto správal možno iba preto, lebo nemal dobrý deň, alebo si viac vypil. Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie.
 • Nehovorte žene, že musí z násilného vzťahu odísť. Nevnucujte jej riešenia a rozhodnutia. Ženy samé najlepšie vedia, ktoré kroky sú pre ne a ich deti bezpečné a ktoré nie.
 • Nepodnikajte žiadne kroky bez vedomia ženy pokiaľ nie je priamo ohrozený jej život a zdravie, alebo život a zdravie jej detí.