Nachádzate sa tu

Ako hovoriť s násilným mužom

Ak pri vašej práci prichádzate do kontaktu s prípadmi násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch, budete sa opakovane stretávať s mužmi, ktorí sa správajú k svojim súčasným, alebo bývalým manželkám/partnerkám násilne. Predtým ako začnete uskutočňovať akékoľvek kroky, ubezpečte sa, že žena a deti dostávajú potrebnú podporu a ochranu.

Muži, ktorí sa správajú násilne vyzerajú na prvý pohľad rovnako ako muži ktorí sa takto nesprávajú. V kontakte s rodinou, kolegami a kolegyňami, pracovníkmi a pracovníčkami rôznych inštitúcií sú často milí, pozorní a zábavní.

Pracovať s násilnými mužmi budete schopní/é iba vtedy, keď zaujmete postoj a výslovne odmietnete násilné správanie muža. Ak ste muž – odborník môžete byť pre mužov, ktorí sa správajú k svojim manželkám alebo partnerkám násilne, pozitívnym vzorom nenásilného. Cieľom akejkoľvek intervencie smerom k mužom, ktorí sa správajú násilne je vyjadriť, že sú zodpovední za svoje násilné správanie.

Ak hovoríte s mužom, ktorý sa správa k svojej manželke, alebo partnerke násilne nikdy nepoužívajte terminológiu, ktorá zľahčuje násilie (napr. „hádka“ alebo „konflikt“), ale naopak zdôrazňujte závažnosť toho, čo sa stalo.

Nenechajte sa ovplyvniť násilným mužom, ak sa bude pokúšať akokoľvek ospravedlňovať svoje násilné správanie. Násilný muž sa bude snažiť odvrátiť pozornosť od svojich činov a poukazovať na domnelé problémy ako napr. žiarlivosť, neporiadnosť jeho ženy a podobne.

Upozornite muža na právne dôsledky jeho násilného správania a vysvetlite mu dopad násilného správania na psychické a fyzické zdravie jeho ženy a detí.

Vždy berte do úvahy bezpečnosť ženy a detí. Ak už žena opustila partnera, rešpektujte jej rozhodnutie aj keď sa zdá, že muž začal „nový život“ a svoje činy ľutuje. Dôvera ženy môže byť úplne zničená dlhodobým násilím, takže úprimná zmena zo strany jej muža môže prísť príliš neskoro. V tomto prípade pracujte s mužom na tom, aby akceptoval rozhodnutie ženy.

Neprikladajte väčšiu váhu požiadavkám muža, ktorý sa správa násilne, než právu ženy a detí na bezpečie. Ak si myslíte, že žene a deťom hrozí riziko, je nutné o tom so ženou hovoriť a upozorniť políciu.