Nachádzate sa tu

Alkohol a iné závislosti

Ženy, ktoré zažívajú násilie môžu v dôsledku násilia, alebo úniku z násilia, začať užívať alkohol alebo drogy. Ženy, ktoré zažívajú násilie sa stanú 15 krát častejšie závislé na alkohole a 9 krát častejšie závislé na drogách ako ženy vo všeobecnosti. 50% až 90% percent žien, ktoré navštívili služby pre liečbu závislostí mali skúsenosť s násilím v detstve, alebo dospelosti. Ak užívate alkohol, alebo drogy (vrátane návykových liekov) preto, aby ste sa vyrovnali so skúsenosťou s násilím, je dôležité, aby ste dostala pomoc a podporu. Môžete sa cítiť veľmi izolovaná. Rovnako môže byť ohrozená vaša schopnosť plánovať si bezpečie. Niekedy môže byť násilie veľkou súčasťou vášho života a môže trvať dlho. Z týchto dôvodov môžete násilné správanie manžela, alebo partnera považovať za „normálne“, alebo môžete mať pocit, že nemôžete nič urobiť.

Niektoré ženy užívajú alkohol a drogy pod vplyvom svojho násilného manžela, alebo partnera. Ak vás manžel, alebo partner núti užívať alkohol, alebo drogy, zvyšuje tak nad vami svoju kontrolu. Takéto správanie je súčasťou jeho násilného správania. V takomto prípade pre vás bude oveľa ťažšie z násilného vzťahu odísť. Niektorí násilní muži zneužívajú závislosť partnerky, alebo manželky, ako ospravedlnenie svojho násilného správania. Môžu hovoriť „že ich vyprovokovala k tomu, aby sa správali násilne“. Ospravedlnenia ako tieto slúžia násilným mužom na to, aby sa zbavili zodpovednosti za svoje násilné správanie a za násilie obviňovali ženu. Váš násilný partner je zodpovedný za násilie a pre jeho násilné správanie neexistuje ospravedlnenie.

Spracované podľa: The Survivor‘s Handbook, Women´s Aid UK