Nachádzate sa tu

Čo deti robia

Deti si vytvárajú vlastné stratégie na to, ako reagovať a ako sa vyrovnávať so situáciou násilia. Mnoho detí sa pokúša do situácie násilia zasiahnuť, zastaviť otca a brániť mamu. Keď to robia, existuje riziko, že otec, ktorý sa správa násilne, napadne aj ich. Niektoré deti sa naopak boja zasiahnuť a neskôr sa cítia vinné za to, že nič neurobili. Iné si uvedomujú ťažkú situáciu mamy a preberajú na seba zodpovednosť za starostlivosť a ochranu svojich súrodencov. V mnohých prípadoch vedie násilie páchané na mame do obrátenia rolí rodičov a detí: deti preberú časť zodpovednosti rodičov. Toto obrátenie rolí je známe aj z iných kontextov, napríklad v prípadoch, keď sú rodičia alkoholici, alebo užívajú drogy alebo iné návykové látky.