Nachádzate sa tu

Čo môžem urobiť

Ochrana a bezpečnosť ženy a jej detí je NAJDOLEŽITEJŠÍM cieľom každej pomoci.

Najdôležitejšia otázka, ktorú si musíte položiť a zodpovedať pri uskutočnení akejkoľvek intervencie a akýchkoľvek krokov je: Prispeje moja intervencia k väčšej bezpečnosti ženy a detí, alebo naopak ich ohrozí a zvýši nebezpečenstvo ďalšieho a závažnejšieho násilia? Pamätajte na to, že ženy majú sklon z násilia obviňovať samé seba. Zažili, alebo stále zažívajú situácie, ktoré v nich zanechali hlboké traumatické skúsenosti a preto možno niekedy reagujú spôsobom, ktorý sa vám môže zdať zvláštny alebo nepochopiteľný (napr. obraňujú násilného partnera, ospravedlňujú jeho násilné správanie, alebo sa nepamätajú na mnohé situácie presne a podobne).

Pri poskytovaní ochrany a pomoci ženám a deťom zažívajúcim násilie by ste sa preto mali riadiť nasledujúcimi základnými princípmi:

 • Najdôležitejšou úlohou je zaistiť žene a deťom bezpečie.
 • Pristupujte k žene s rešpektom a úctou. Počúvajte, čo hovorí, nevynášajte súdy a hodnotenia, preukážte jej empatiu a dôveru.
 • Dôverujte žene a dajte jej najavo, že jej chcete pomôcť. Berte vážne, čo žena hovorí a tiež násilie, o ktorom hovorí.
 • Usilujte sa posilniť ženu tým, že jej poskytnete dostatok priestoru a informácií na to, aby sa mohla rozhodnúť o krokoch, ktoré chce urobiť. Nikdy nerobte rozhodnutia za ženu, alebo rozhodnutia, ktoré s ňou neprediskutujete, alebo o ktorých nebude vedieť (a to ani v prípade, keď si myslíte, že robíte to najlepšie rozhodnutie, ktorým jej pomôžete).
 • Premyslite spolu so ženou také možnosti konania, ktoré jej pomôžu znova získať kontrolu nad vlastným životom.
 • Rešpektujte dôverné informácie, ktoré vám žena povedala a snažte sa rozpoznať hroziace nebezpečenstvo pre ženu a deti, ak tieto informácie posuniete ďalej, alebo prezradíte iným.
 • Vyjadrite svoj postoj k násiliu páchanému na ženách – v prípadoch násilia nie je na mieste zostať nezaujatí/é a neutrálni/e, ide predsa o páchanie trestného činu, za ktorý musí niesť zodpovednosť ten, kto ho pácha.
 • Poskytnite žene informácie o jej právach, sociálnej  a finančnej pomoci, ubytovacích možnostiach a podpore.
 • Je dôležité, aby ste vedeli o špecializovaných miestach pomoci pre ženy a deti, ktoré zažívajú násilie a spolupracovali s organizáciami, ktoré ženám a deťom zažívajúcim násilie pomáhajú.
 • Postarajte sa aj o svoju bezpečnosť a bezpečnosť vašich kolegov a kolegýň.

Ako sme už spomínali bezpečnosť žien a detí je veľmi dôležitá. Preto je dôležité aby ste so ženou, ktorá je ohrozená násilným správaním manžela, alebo partnera hovorili o jej bezpečí a bezpečí jej detí. Pri rozhovore o bezpečí vám môžu pomôcť nasledujúce otázky:

 • „Ako ste sa pokúšali v minulosti ochrániť seba a svoje deti?“
 • „Pomohla niektorá z týchto stratégií?“
 • „Pomôže vám niektorá teraz?“
 • „Čo cítite, že potrebujete pre svoju bezpečnosť teraz?“
 • „Akým spôsobom vám môžem pomôcť?“
 • „Kto iný by vám vo vašej situácii mohol pomôcť a ako?“