Nachádzate sa tu

Ďakujeme

Ďakujeme ženám, ktoré nás vyhľadali, za ich dôveru.

Ďakujeme všetkým, ktoré a ktorí ste nám dávali podporu v ťažkých chvíľach a verili ste a stále veríte, že naša práca má zmysel.

Ďakujeme donorom, vďaka ktorým sme mohli poskytnúť dlhodobú pomoc a podporu mnohým ženám a ich deťom.

Ďakujeme donorom, ktorí podporujú naše projekty a tým prispievajú k systémovým zmenám v oblasti ľudských práv žien.

Ďakujeme všetkým súkromným darcom aj darkyniam za ich nezanedbateľnú finančnú a materiálnu podporu.

Ďakujeme všetkým, ktoré a ktorí ste sa na našej práci podieľali bez nároku na odmenu. Veľké množstvo dobrovoľníckej nám pomáha urobiť pre ženy a ich deti viac.

Ďakujeme kolegyniam zo ženských organizácií za výmenu skúseností, podporu a spoluprácu.