Nachádzate sa tu

Deti a násilie

Deti môžu niektoré formy násilia zažívať priamo alebo môžu byť pri tom, keď sa k vám ich otec správa násilne. Vplyv násilia na deti je rovnako závažný, bez ohľadu na to, či násilie smeruje priamo k nim, alebo sú svedkami násilného správania.

Násilie, ktoré doma deti zažívajú ovplyvňuje ich správanie a prežívanie. Násilie má vplyv aj na prospech a správanie detí v škole a tiež ovplyvňuje ich kamarátske vzťahy. Deti si často myslia, že nesú zodpovednosť za násilie. Vy a ani vaše deti za násilie nenesiete v žiadnom prípade zodpovednosť.

Niektoré ťažkosti sa u detí môžu objaviť už v čase spolužitia s násilným otcom. Ďalšie sa však zvyknú objaviť až v čase, keď sú deti a mama v bezpečí a nežijú spolu s násilným otcom. Vtedy sa môžu niektoré ťažkosti aj zhoršiť. Za ťažkosti, ktoré sa u detí objavia nie ste zodpovedná vy a ani deti.

Obdobie násilia a riešenia situácie (rozvod, sťahovanie, trestné konanie a podobne) je pre deti väčšinou veľmi náročným obdobím života. Deti sa s týmito udalosťami a skúsenosťami vyrovnávajú rôzne. Niektoré deti sú utiahnuté, tiché, smutné až bojazlivé. Iné deti sú naopak nepokojné, zlostné až agresívne. Podpora a ochrana zo strany mamy, blízkej rodiny, ako aj ďalších dospelých, deťom pomáha zvládnuť náročné obdobie tak, aby v nich traumatické zážitky zanechali čo najmenej zranení.

Svojmu dieťaťu môžete poskytnúť pomoc a podporu aj tým, že sa obrátite na odborníkov/čky, ktorí/é v náročnom období života pomôžu vášmu dieťaťu, aj vám. Vyhľadanie pomoci nie je známkou zlyhania. Práve naopak, je známkou toho, že vnímate ťažkosti dieťaťa a hľadáte možnosti, ktoré dieťaťu pomôžu prekonať dôsledky násilia. Zo začiatku je pre dieťaťa veľmi dôležité, aby si vybudovalo s odborníkom/čkou bezpečný a dôverný vzťah. Každé dieťa potrebuje určitý čas na to, aby nadobudlo dôveru, alebo prijalo pomoc, ktorú im odborníci/čky ponúkajú. Podporte svoje dieťa v tom, aby dokázalo prijať pomoc a podporu, ale nevytvárajte na dieťa nadmerný tlak. Takýto tlak by mohol ešte zvýšiť nechuť a nedôveru dieťaťa k spolupráci.

O dopade násilia na život dieťaťa sa dočítate viac v časti Fakty o násilí-Dopad násilia na deti. O možnostiach odbornej pomoci pre deti sa viac dočítate v časti Pre ženy - Pomoc pre deti.