Nachádzate sa tu

Dopad násilia na deti

Každé dieťa je jedinečné, a preto reagujú deti na násilné situácie rôznym spôsobom. Prežité násilie môže u niektorých detí spôsobovať problémové správanie doma alebo v škole. Iné deti môžu byť tiché a utiahnuté. Dieťa si potrebuje vybudovať stratégie ako zvládať násilné situácie tak, aby sa čo najviac chránilo. Niektoré deti sa môžu snažiť ochrániť mamu, alebo súrodencov. Takáto situácia môže byť pre ne nebezpečná. Môže sa stať, že dieťa je prinútené správať sa k mame násilne alebo sa pridá na stranu otca. Väčšinou tak robí zo strachu a obáv z otca, ktorý sa správa násilne.

Skúsenosť s násilím ovplyvňuje detstvo dieťaťa. V dôsledku násilia môže mať dieťa nedostatok kamarátov a kamarátok a byť izolované. Niekedy sa hanbí za to, čo sa doma deje. Otec môže dieťaťu zakazovať kamarátenie sa s inými deťmi. Inokedy si dieťa nedôveruje, a preto radšej kamarátstvo nevyhľadáva. Nemá priestor venovať sa svojim záľubám, koníčkom a hre. Celé detstvo ho sprevádza strach a boj o prežitie. V násilných situáciách dieťa nemá vhodné podmienky, priestor, čas a pokoj na prípravu do školy. Samotná škola znamená pre dieťa zvýšenú záťaž. Opakované násilie narúša podmienky pre zdravý vývin dieťaťa. Často nemá dostatok pokoja a bezpečia. Takáto situácia dieťa nadmerne zaťažuje a je preňho náročná na zvládnutie.