Nachádzate sa tu

Dopad násilia na ekonomickú situáciu žien

Ekonomické násilie často sprevádza iné formy násilia páchaného na ženách a spôsobuje, že žena nemá rovnaký prístup k zdrojom v rodine, ako jej partner. Viac o ekonomickom násilí nájdete v časti Formy násilia. Dôsledky, ktoré zanecháva násilie na ekonomickej situácii žien, sú ďalekosiahle a pretrvávajú dlho po odchode od násilného muža.

Pre ekonomickú nezávislosť ženy je dôležité, aby mala zamestnanie. Niektorým ženám násilní partneri bránia v tom, aby pracovali. Ženy, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, sú vystavené viacnásobnému riziku, že prídu o prácu. Jedným z dôvodov je častejšia práceneschopnosť kvôli zraneniam alebo ochoreniam, ktoré vznikli v dôsledku násilia. V dôsledku násilia býva žena vyčerpaná, čo znižuje jej pracovný výkon. Niekedy násilný muž prenasleduje ženu na pracovisku, obťažuje ju aj jej kolegov a kolegyne, aktívne vyhľadáva jej nadriadených, pred ktorými ju ohovára a osočuje a robí mnohé iné kroky, aby žena prišla o prácu. Po odchode od násilného muža je žena neraz nútená odísť bývať do iného mesta či regiónu a musí opustiť svoje zamestnanie.

Ohrozená býva aj bytová situácia ženy po odchode o násilného partnera. V prípadoch, keď nie je spoluvlastníčkou domu alebo bytu, v ktorom spoločne žili, alebo po rozdelení majetku sa môže stať, že žena nemá dostatok prostriedkov na zakúpenie bytu pre seba a pre deti a život v podnájme je oveľa nákladnejší. Zahraničné výskumy a skúsenosti organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova ukazujú, že medzi bezdomovkyňami je mnoho žien, ktoré zažívali násilie v párových vzťahoch. Nedostatok financií, obavy o svoju budúcnosť a o budúcnosť detí ženám často bránia odísť od násilného muža.