Nachádzate sa tu

Dopad násilia na fyzické zdravie žien

Okamžitým dopadom násilia na zdravie žien sú zranenia rôznej závažnosti. Zahraničné štúdie uvádzajú, že násilie páchané na ženách v párových vzťahoch je najčastejšou príčinou zranení žien, častejšou než zranenia spôsobené autonehodami, znásilneniami a prepadnutiami na verejných priestoroch (O'Reilly, Jane, Wife Beating: The Silent Crime, Time Magazine, 05.09.1983). Zranenia môžu mať trvalé následky, ktoré sa prejavia okamžite, alebo môžu vyústiť do chronických ťažkostí, ktoré sa prejavia až neskôr. K mnohým trvalým následkom dochádza preto, lebo žene nebolo včas poskytnuté lekárske ošetrenie – násilný muž neprivolal pomoc alebo zabránil žene vyhľadať lekársku pomoc. Najzávažnejším dôsledkom násilia páchaného na ženách je zabitie ženy násilným partnerom.

Ženy, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, trpia často psychosomatickými ťažkosťami ako sú bolesti hlavy, chrbtice, v podbrušku, slabosť a pretrvávajúca únava, závrate, nespavosť, poruchy trávenia, nešpecifické gynekologické problémy a podobne. V dôsledku násilia nie sú u žien zriedkavé psychosomatické ochorenia (napr. žalúdočné vredy, vysoký tlak, poruchy imunity a pod.). Liečba týchto ochorení je často zdĺhavá, pretože skutočný pôvod zdravotných ťažkostí – násilie – ostáva neodhalený a násilie zasahuje do procesu liečby.

Tehotenstvo je pre ženu zažívajúcu násilie vo vzťahu obzvlášť zraniteľným obdobím. Počas tehotenstva násilie neprestáva, naopak, často eskaluje. Nie je zriedkavé, že násilný partner prvýkrát fyzicky zaútočí na ženu, keď žena čaká dieťa. U žien zažívajúcich násilie je vyššia pravdepodobnosť, že sa počas tehotenstva vyskytnú komplikácie vedúce k potratu alebo predčasnému pôrodu.