Nachádzate sa tu

Dopad násilia na psychiku žien

Muži, ktorí sú násilní k svojim partnerkám, využívajú rôzne stratégie na podlomenie sebaúcty a sebahodnotenia žien. Pocity bezcennosti, bezmocnosti, viny a hanby môžu ženám brániť vyhľadať pomoc a zdôveriť sa so svojou situáciou.

Najčastejšími a najvýraznejšími pocitmi, ktoré sa u žien prejavujú v dôsledku dlhodobého násilia, sú úzkosť a strach. Žena je napätá, stále „v strehu“ a neustále kontroluje svoje správanie, aby predišla ďalším útokom. Môže sa stať, že na zmiernenie úzkosti a strachu začne žena užívať návykové látky, napríklad alkohol alebo lieky, ktoré jej predpíše lekár/ka na úľavu od bolesti alebo proti úzkosti. Násilný muž môže psychický stav ženy vyplývajúci z prežitého násilia používať proti žene, aby na ňu preniesol vinu za násilie. To vedie neraz k tomu, že rodina, priatelia a ľudia na inštitúciách považujú ženu za psychicky labilnú, nedôveryhodnú a ľutujú jej násilného partnera.

Ženy, ktoré zažívajú násilie, častejšie trpia poruchami spánku, pamäte, poruchami koncentrácie a pozornosti, depresiami, poruchami príjmu potravy a seba poškodzujúcim správaním. U žien zažívajúcich násilie je vyššia pravdepodobnosť, že sa pokúsia o samovraždu.