Nachádzate sa tu

Dopad násilia na vzťahy detí a rodičov

Ak boli deti svedkami násilia páchaného na ich mamách počas dlhšieho obdobia, môžu stratiť rešpekt voči obom rodičom. Ich mama pre ne stráca rodičovskú autoritu, zatiaľ čo ich otec kontroluje prostredníctvom zastrašovania alebo manipulácie. Mama potrebuje po odchode z násilného vzťahu podporu pri obnovovaní svojej pozície vo vzťahu k deťom. V prípadoch násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch sú rodinné vzťahy formované hierarchicky. Únik alebo odchod z násilného vzťahu ukončujú hierarchickú štruktúru, čo môže spôsobiť vážne problémy vo vzťahu mamy a jej detí. Preto je dôležité kontinuálne poskytovať podporu a pomoc pri rekonštrukcii ich vzájomného vzťahu tak, aby bol založený na vzájomnom rešpekte a rovnosti.