Nachádzate sa tu

Formy násilia

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch môže mať rôzne formy, v násilnom vzťahu však málokedy ide iba o jednu z týchto foriem – zvyčajne je to kombinácia niekoľkých foriem násilia.

Fyzické formy násilia sa vyskytujú od faciek, cez strkanie, kopanie, bite, trhanie vlasov, popáleniny, vystrkovanie z okna, balkóna, ubližovanie predmetmi, zbraňou a pod. V dôsledku fyzického násilia dochádza k zraneniam rôzneho stupňa a závažnosti, od modrín, pomliaždenín, tržných rán, zlomením, zranenia s dlhodobými zdravotnými komplikáciami a rôznymi chronickými ochoreniami. Fyzické násilie môže viesť k fatálnym následkom – k zavraždeniu žien a detí. Fyzické násilie má aj skryté formy ako napr. hrozba fyzickým násilím (zdvihnutie/zahnanie sa rukou), hádzanie predmetmi tesne vedľa ženy, alebo detí a ďalšie spôsoby fyzického ohrozovania, ktoré nezanechávajú zranenia.

Za psychické formy násilia sa považuje vyhrážanie sa vraždou žien/detí, muž sa vyhráža samovraždou, únosom detí, ublížením rodine alebo známym, zastrašuje ženu, verbálne ju ponižuje, nadáva jej a uráža ju, obťažuje a prenasleduje ženu, neustále ju kritizuje a kontroluje.

Závažnou formou psychického násilia je sociálna izolácia. Násilný muž svojej partnerke zamedzuje a zakazuje kontakt s rodinou a známymi. Často partnerku ohovára a znevažuje v práci a na rôznych inštitúciách, kde žena hľadá pomoc. K zamedzovaniu kontaktov dochádza aj prostredníctvom kontroly telefonátov, pohybu, zákazu prístupu na internet, zákazu chodiť do práce a podobne. Pod vplyvom cielenej sociálnej izolácie dôjde k prerušeniu vzťahov s okolím, rodinou, známymi alebo k ich oslabeniu a tým k zúženiu možností, kde môže žena hľadať pomoc a podporu.

Za ekonomické formy násilia sa považuje také správanie, ktoré má za následok nerovný prístup k finančným zdrojom rodiny a ich kontrolu. Muž neprispieva na starostlivosť o deti a domácnosť, sám rozhoduje o použití spoločných financií, bráni žene v prístupe k spoločnému majetku, zadlžuje rodinu úvermi a podobne. V dôsledku ekonomického násilia má žena obmedzené finančné prostriedky na pokrytie všetkých nákladov na domácnosť a na deti, často je nútená brať rôzne pôžičky na základné potreby, čím sa zvyšuje existenčné ohrozenie ženy a detí. Ženy a deti majú často nižšiu životnú úroveň ako násilný manžel/partner/otec.

Cieľom sexualizovaného násilia nie je sexuálne uspokojenie, ale dosiahnutie úplnej kontroly nad telom ženy. Ide o také formy násilia ako vynucovanie pohlavného styku alebo iných sexuálnych praktík, znásilnenie, nútenie k sexu s inými mužmi, alebo pred inými osobami a podobne.

Prenasledovanie je osobitá forma násilia, ktorá sa vyskytuje počas vzťahu, ale často aj dlho po jeho ukončení. K formám prenasledovania patrí fyzické prenasledovanie ženy - sledovanie kam a s kým chodí; neustále čakanie pred prácou, alebo domom; kontrola ženy prostredníctvom častých telefonátov, sms-iek, alebo e-mailov.