Nachádzate sa tu

Hľadanie pomoci

Ženy, ktoré majú diagnostikovanú nejaké psychické ochorenie a zažívajú násilie sú v obzvlášť zraniteľnej pozícii. Je pre ne ťažšie ako pre iné ženy odkryť násilie, ktoré zažívajú. Môžu pociťovať hanbu za to, že majú psychické problémy, pretože v našej spoločnosti sú ľudia s psychickými problémami ešte stále odsudzovaní. V dôsledku toho sa môžete cítiť viac bezmocne. Rovnako reakcia pracovníkov a pracovníčok poskytujúcich pomoc a podporu pre ženy, ktoré zažili násilie môže byť v súvislosti s odsudzovaním ľudí s „psychickou poruchou“ viac problematická:

Nemusia vám veriť ak odhalíte skúsenosť s násilím.

  • Môžu pochybovať o tom, čo ste zažili.
  • Môžu trvať na prítomnosti vášho násilného manžela, alebo partnera, keď s vami budú hovoriť.
  • Môžu prijať ako „pravdu“, to čo hovorí váš manžel, alebo partner.
  • Môžu pociťovať sympatie k vášmu manželovi, alebo partnerovi. „Po tom všetkom, čo pre ňu urobil“, a podobne.
  • Môžu vás obviňovať z násilia.
  • Môžu vás odsudzovať (obzvlášť vtedy, ak poškodzujete seba, pokúsila ste sa o sebevraždu, užívate alkohol, alebo drogy).

Neobviňujte sa!!! Vaše psychické problémy nie sú vaša chyba a vy nie ste zodpovedná za násilie. Zodpovedný za násilie je váš manžel, alebo partner. Máte právo na rovnakú pomoc ako každá iná žena, ktorá zažíva násilie.

Ak máte závažné psychické problémy môžu mať niektoré organizácie problém poskytnúť vám pomoc a podporu, pretože nemusia mať dosť zdrojov na to, aby mohli zamestnať odborníkov a odborníčky, ktorí a ktoré by vám vedeli poskytnúť adekvátnu pomoc.

Spracované podľa: The Survivor‘s Handbook, Women´s Aid UK