Nachádzate sa tu

Hľadanie pomoci - násilie

Pre ženy, ktoré užívajú alkohol, alebo drogy, môže byť ťažšie ako pre iné ženy odkryť násilie, ktoré zažívajú. Môžete pociťovať hanbu za to, že ste „alkoholička“ alebo „drogovo závislá“, pretože v spoločnosti sú väčšinou ženy „alkoholičky“ a „drogovo závislé“ vnímané negatívne. Môžete sa cítiť veľmi bezmocne. Ak máte deti, môžete sa tiež obávať, že o ne prídete. Váš násilný manžel, alebo partner túto situáciu môže zneužívať, aby nad vami získal moc a kontrolu a predišiel tomu, aby ste vyhľadala pomoc.

Ak hľadáte pomoc, môže byť pre vás reakcia pracovníkov a pracovníčok podporných služieb neuspokojujúca. Môžu vás obviňovať z násilia, ktoré zažívate. Niektorí/é môžu vnímať užívanie alkoholu, alebo drog ako váš hlavný problém a nie to, že zažívate násilie. Môžu trvať na tom, aby ste sa najprv liečila zo závislosti, bez akéhokoľvek zváženia vášho bezpečia, alebo neefektívnosti liečby pokiaľ žijete s násilným manželom, alebo partnerom. Niektoré organizácie vám nebudú chcieť poskytnúť pomoc, pokiaľ neprejdete liečbou závislosti. Iné vám ponúknu pomoc a podporu.

Spracované podľa: The Survivor‘s Handbook, Women´s Aid UK