Nachádzate sa tu

Hľadanie pomoci - závislosť

Ak ste nešťastná z toho, že užívate alkohol, alebo drogy a chcete sa zbaviť závislosti, môže byť pre vás náročné nájsť primeranú pomoc. Špecializované miesta pomoci pre ľudí so závislosťami obvykle poskytujú detoxikáciu, rehabilitáciu bez toho, aby vnímali situáciu násilia, ktorá mohla viesť k tomu, že ste sa stali závislou na alkohole, alebo drogách. V niektorých zariadeniach môžete navštevovať skupiny pre závislých a závislé, ktoré sú však väčšinou zmiešané (muži aj ženy). V takýchto zmiešaných skupinách môže byť pre vás ťažké hovoriť o skúsenosti s násilím.

Ak sa rozhodnete liečiť zo závislostí, môže byť pre vás náročné očakávanie, že prestanete užívať alkohol, alebo drogy, napriek tomu, že žijete so svojim násilným manželom, alebo partnerom. Ak sa rozhodnete prestať užívať alkohol, alebo drogy, môže sa stať, že sa k vám váš manžel, alebo partner začne správať ešte viac násilne. Pre pracovníkov a pracovníčky služieb pre závislých nemusí byť násilie dôležité, preto sa môže stať, že nebudú brať do úvahy otázky vašej bezpečnosti. Je dôležité, aby ste dôverovali svojej skúseností a robili kroky, ktoré vás aj v minulosti ochránili pred vystupňovaním násilného správania vášho manžela, alebo partnera.

Spracované podľa: The Survivor‘s Handbook, Women´s Aid UK