Nachádzate sa tu

KONAJME! - Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách (2015)

Cieľom projektu bolo posilnenie dodržiavania ľudských práv žien na Slovensku, zlepšenie podmienok prístupu žien k špecifickej pomoci, podpore a ochrane, zvýšenie aktívneho prístupu štátnych a verejných inštitúcií zodpovedných za tvorbu a implementáciu politík v problematike násilia páchaného na ženách a zvýšenie angažovanosti verejnosti v boji proti násiliu na ženách. Realizáciou projektu sme prispeli k zvýšeniu informovanosti širokej a odbornej verejnosti o násilí páchanom na ženách, vytvorili sme priestor na reflexiu dobrej praxe a súčasného stavu poskytovania ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie na Slovensku a výmenu skúseností v tejto oblasti a ocenili sme príklady dobrej praxe v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách na sSlovensku.

Projekt sme realizovali vďaka podpore

mzvaez.jpgmpsvar.pngscwf.jpg