Nachádzate sa tu

Kto je zodpovedný za násilie

Násilie páchané na ženách je vedomé a kontrolované správanie, preto zodpovednosť zaňho nesie vždy ten, kto ho pácha. Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie. Nikto nemá právo sa k druhému človeku správať násilne. Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch je porušovanie ľudských práv žien a podľa zákonov SR je to trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby (§ 208 Trestného zákona).